Miodrag Kandić

Miodrag Kandić
Mr Miodrag Kandić
Istraživač saradnik

Datum rođenja: 28. 09. 1953.

Funkcija: Istraživač u Odelјenju za tehnologiju prerade voća

Naučno zvanje: Istraživač saradnik

Znanje jezika: Engleski jezik

Email:  E-mail

INFORMACIJE:

Obrazovanje


Magistar tehničkih nauka (hemijsko inženjerstvo). Univerziteta u Beogradu - Tehnološko-metalurški fakultet, 1984.

Diplomirani inženjer tehnolog, odsek hemijskoinženjerstvo. Univerziteta u Beogradu - Tehnološko-metalurški fakultet, 1977.

Istraživačka interesovanja


Kinetika sušenja voća - šljiva.

Tehnologija sušenja voća - šljiva.

Ispitivanje hemijskog sastava, bioaktivnih komponenata i antioksidativnog kapaciteta plodova i prerađevina od voća.

Projekti u poslednjih 10 godina

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 1. TR–31093 – Uticaj sorte i uslova gajenja na sadržaj bioaktivnih komponenti jagodastog i koštičavog voća i dobijanje biološki vrednih proizvoda poboljšanim i novim tehnologijama (2011. ‒ 2015.) – učesnik.
 2. TR–20013A – Stvaranje i proučavanje novih genotipova voćaka i uvođenje savremenih biotehnologija gajenja i prerade voća (2008. – 2010.) – učesnik.
 3. BTN. 341002. B – Proizvodi od sušenog voća (2006. – 2007.) – učesnik.
 4. BTN.4.2.1.0728.B – Proizvodi od šlјiva: suva šlјiva, pekmez, pasta od suve šlјive i rakija šlјivovica (2002. – 2005.) – učesnik.

Članstvo u naučnim i stručnim asocijacijama


Naučno voćarsko društvo Srbije.

Izabrane reference
 1. Kandić M., Mitrović V., Mitrović O. (1995): Prilog proučavanju kinetike sušenja voća – šlјiva. Zbornik izvoda radova, XXXVII Savetovanje Srpskog hemijskog društva, Novi Sad, 179.
 2. Mitrović O., Mitrović V., Gavrilović-Damnjanović J., Kandić M. (1997): Uticaj temperature vazduha na proces sušenja šlјive. Jugoslovensko voćarstvo, 31, 119-120: 359-366.
 3. Kandić M., Mitrović O., Mitrović V. (2001): Metodologija ispitivanja procesa sušenja šlјive. Tematski zbornik radova, II Međunarodni naučni simpozijum „Proizvodnja, prerada i plasman šlјive i proizvoda od šlјive”, Koštunići, 151–159.
 4. Kandić M., Mitrović O., Gavrilović-Damnjanović J., Mitrović V. (2006): Prostrujni model za ispitivanje procesa sušenja voća. Voćarstvo, 40, 156: 379–388.
 5. Kandić M., Mitrović O., Gavrilović-Damnjanović J., Popović B. (2007): Ispitivanje kinetike procesa sušenja šlјive. Voćarstvo 41, 160: 179–186.
 6. Kandić M., Mitrović O., Gavrilović-Damnjanović J., Popović B. (2009): Primena prostrujnog modela za ispitivanje kinetike procesa sušenja šlјive. Zbornik radova, XIV savetovanje o biotehnologiji sa međunarodnim učešćem, Čačak, 14, 15: 423–430.
 7. Kandić M., Mitrović O., Popović B., Miletić N. (2011): Kinetika procesa sušenja šlјive sorte Čačanska rodna. Izvodi radova, II Simpozijum o šlјivi Srbije sa međunarodnim učešćem, Čačak, 110-111.
 8. Miletić N., Popović B., Mitrović O., Kandić M. (2012): Phenolic content and antioxidant capacity of fruits of plum cv ‘Stanley’ (Prunus domestica L.) as influenced by maturity stage and on-tree ripening. Australian Journal of Crop Science, 6, 4: 681–687.
 9. Mitrović O., Paunović S., Kandić M., Popović B., Leposavić A., Zlatković B. (2013): Characteristic of prunes produced from plum cultivars developed in Čačak. Proceedings of the Second Balkan Symposium on Fruit Growing, Pitesti (Romania), Acta Horticulturae, 981: 631–636.
 10. Miletić N., Mitrović O., Popović B., Nedović V., Zlatković B., Kandić M. (2013): Polyphenolic content and antioxidant capacity in fruits of plum (Prunus domestica L.) cultivars "Valjevka" and "Mildora" as influenced by air drying. Journal of Food Quality, 36, 4: 229-237.
 11. Miletić N., Popović B., Mitrović O., Kandić M., Leposavić A. (2014): Phenolic compounds and antioxidant capacity of dried and candied fruits commonly consumed in Serbia. Czech Journal of Food Science, 32, 4: 360-368.
 12. Kandić M., Mitrović O., Popović B. (2014): Suitability of the multilayer flow-through model for testing the drying kinetics of the ’Čačanska rodna’ cultivar. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 17, 6: 1478–1494.