Biblioteka

Biblioteka je do 2006. godine bila jedna od organizacionih jedinica Instituta za voćarstvo. Osoblje biblioteke staralo se o:
  • nabavci primarnih i sekundarnih izvora informacija za potrebe drugih organizacionih jedinica;
  • staralo se o katalogizaciji i očuvanju bibliotečkog fonda;
  • prevođenju dopisa, ugovora, naučnih i stručnih radova i druge dokumentacije Instituta.
Biblioteka Instituta je zatvorenog tipa i pristup imaju samo zaposleni u Institutu. Naravno, sva literatura je dostupna i svim zainteresovanim naučnim radnicima drugih institucija, studentima poljoprivrednih i drugih fakulteta. Na Vaš zahtev možete imati pristup svim naslovima u prostorijama biblioteke i dobiti skenirane ili kopirane primerke naslova koji vas interesuju.

U fondu biblioteke danas je pohranjeno preko 3.500 naslova knjiga i časopisa. U biblioteci se nalaze primerci svih magistarskih teza i doktorskih disertacija koje su urađene u Institutu, kao i veliki broj teza i disertacija iz oblasti voćarstva koje su odbranjene na poljoprivrednim fakultetima u zemljama bivše Jugoslavije. Biblioteka poseduje preko 170 naslova naučnih i stučnih časopisa domaćih i stranih izdavača, što je i dostupno na stranicama Konzorcijuma biblioteka Srbije za objedinjenu nabavku - KoBSON (Poseti sajt). U biblioteci Instituta nalaze se i svi brojevi časopisa Voćarstvo (ranije Jugoslovensko voćarstvo) počev od 1967. godine.

Fond biblioteke se neprekidno obnavlja razmenom sa drugim institucijama iz zemlje i inostranstva (na bazi razmene sa časopisom Voćarstvo), kupovinom i poklonom. Intenzitet nabavke naučne i stručne literature u štampanom obliku je nakon formiranja KoBSON-a umanjen.

Svi zaposleni na Institutu zahvaljujući Akademskoj mreži Srbije - AMRES (Poseti sajt), čiji je korisnik i Institut za voćarstvo, imaju obezbeđen pristup elektronskim servisima sa 35.000 časopisa i 90.000 knjiga preko KoBSON-a.

Galerija