Bojana Vasilijević

Bojana Vasilijević
Dr Bojana Vasilijević
Naučni saradnik

Funkcija: Istraživač u Odeljenju za zaštitu voćaka i sertifikaciju sadnog materijala

Naučno zvanje: Naučni saradnik

Znanje jezika: Engleski jezik

ORCID: 0000-0002-9906-6522

Email:  E-mail

INFORMACIJE:

Obrazovanje

Doktor biotehničkih nauka (oblast biologija mikroorganizama). Univerzitet u Beogradu – Biološki fakultet, 2021.

Diplomirani biolog. Univerzitet u Beogradu – Biološki fakultet, 2012.

Istraživačka interesovanja

In vitro ispitivanja bioloških aktivnosti sekundarnih biomolekula biljaka (antioksidativnih, antimikrobnih, citotoksičnih i genotoksičnih), pojedinačno i u kombinaciji sa konvencionalnim lekovima.

Detekcija, identifikacija i karakterizacija virusa i viroida voćaka primenom molekularnih metoda.

Projekti u poslednjih 10 godina

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
  1. ОI 172058 Biološki aktivni prirodni proizvodi kao potencijalni izvori novih lekova i dijetetskih suplemenata (2013 - 2019) – učesnik
Članstvo u naučnim i stručnim asocijacijama

Srpsko biološko društvo

Udruženje mikrobiologa Srbije

Društvo genetičara Srbije

FEMS (Federation of European Microbiological Societies)

Izabrane reference
  1. Vasilijević, B., Mitić-Ćulafić, D., Djekic, I., Marković, T., Knežević-Vukčević, J, Tomasevic, I., Velebit, B., Nikolić, B. (2019): Antibacterial effect of Juniperus communis and Satureja montana essential oils against Listeria monocytogenes in vitro and in wine marinated beef. Food Control, 100, 247-256.
  2. Nikolić B., Vasilijević B., Ćirić A., Mitić-Ćulafić D., Cvetković S., Džamić A., Knežević-Vukčević J. (2019): Bioactivity of Juniperus communis essential oil and post-distillation waste: Assessment of selective toxicity against food contaminants. Archives of Biological Sciences, 7, 2: 235-244.
  3. Vasilijević, B., Knežević-Vukčević, J., Mitić-Ćulafić, D., Orčić, D., Francišković, M., Srdic-Rajic, T., Jovanović, M., Nikolić, B. (2018): Chemical characterization, antioxidant, genotoxic and in vitro cytotoxic activity assessment of Juniperus communis var. saxatilis. ‎ Food and Chemical Toxicology, 112, 118-125.
  4. Manojlovic, D., Dramićanin, M. D., Miletic, V., Mitić-Ćulafić, D., Jovanović, B., Nikolić, B. (2017): Cytotoxicity and genotoxicity of a low-shrinkage monomer and monoacylphosphine oxide photoinitiator: Comparative analyses of individual toxicity and combination effects in mixtures. Dental Materials, 33, 4: 454-466.
  5. Nikolić, B., Vasilijević, B., Mitić-Ćulafić, D., Lesjak, M., Vuković-Gačić, B., Dukić, N.M., Knežević-Vukčević, J. (2016): Screening of the antibacterial effect of Juniperus sibirica and Juniperus sabina essential oils in a microtitre plate-based MIC assay. Botanica Serbica, 40, 43-48.
  6. Nikolić, B., Vasilijević, B., Mitić-Ćulafić, D., Vuković-Gačić, B., Knežević-Vukćević, J. (2015): Comparative study of genotoxic, antigenotoxic and cytotoxic activities of monoterpenes camphor, eucalyptol and thujone in bacteria and mammalian cells. Chemico-biological interactions, 242, 263-271.