Branko Popović

Branko Popovic
Branko Popović
Viši naučni saradnik

Funkcija: Rukovodilac Odelјenja za tehnologiju prerade voća

Naučno zvanje: Viši naučni saradnik

Znanje jezika: Engleski jezik

ORCID: 0000-0002-6601-4101

Email:  E-mail

INFORMACIJE:

Obrazovanje


Doktor biotehničkih nauka – oblast prehrambeno-tehnoloških nauka. Univerzitet u Beogradu - Poljoprivredni fakultet, 2014.

Magistar biotehničkih nauka – oblast prehrambeno-tehnoloških nauka-tehnologije vrenja. Univerzitet u Beogradu - Poljoprivredni fakultet, 2007.

Diplomirani inženjer polјoprivrede za tehnologiju konzervisanja i vrenja. Univerzitet u Beogradu - Poljoprivredni fakultet, 1992.

Istraživačka interesovanja


Tehnologije vrenja, tehnologija voćnih rakija, šljiva i šljivovica.

Tehnologija sušenja voća - šljiva.

Ispitivanje hemijskog sastava, bioaktivnih komponenata i antioksidativnog kapaciteta plodova i prerađevina od voća.

Projekti u poslednjih 10 godina

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 1. TR–31093 – Uticaj sorte i uslova gajenja na sadržaj bioaktivnih komponenti jagodastog i koštičavog voća i dobijanje biološki vrednih proizvoda poboljšanim i novim tehnologijama (2011‒2015) – učesnik.
 2. TR–20013A – Stvaranje i proučavanje novih genotipova voćaka i uvođenje savremenih biotehnologija gajenja i prerade voća (2008-2010) –učesnik.
 3. BТN‒341004B – Gеоgrаfski zаštićеnе vоćnе rаkiје i spеciјаlnе vоćnе rаkiје“ (2005–2008) – učesnik.
Međunarodni projekti
 1. The sustainable improvement of European berry production, quality and nutritional value in changing environment: Strawberries, Currants, Blackberries, Blueberries and Raspberries – EUBerry (FP7 projekat gde je Institut za voćarstvo podugovarač sa učesnikom na projektu iz Polјske, 2013–2014) – učesnik.

Specijalizacije


University of Hohenheim, Hohenheim, Germany (2003).

Članstvo u naučnim i stručnim asocijacijama


Naučno voćarsko društvo Srbije.

Ostale aktivnosti


Član brojnih domaćih i međunarodnih komisija za senzorno ocenjivanje jakih alkoholnih pića.

Izabrane reference
 1. Popović B., Gavrilović-Damnjanović J., Mitrović O., Ogašanović D. Nikićević N., Tešević V. (2009): Major volatile components and sensory characteristics of plum brandies produced from plum cultivars developed in Čačak. Acta Horticulturae, 825: 575–581.
 2. Popović B., Paunović S., Mitrović O., Kandić M., Nikićević N., Tešević V. (2013): Standard and sensory quality of plum brandies produced from top-quality fruits of ‘Čačanska Rodna’. Acta Horticulturae, 981: 755–760.
 3. Pоpоvić B., Nikićеvić N., Gаvrilоvić-Dаmnjаnоvić Ј., Мitrоvić О., Srеćkоvić М., Оgаšаnоvić D. (2009): Uticај mоmеntа dеstilаciје prеvrеlоg klјukа šlјivе nа kvаlitеt šlјivоvicе. Vоćаrstvо, 43, 167/168: 107–118.
 4. Pоpоvić B., Nikićеvić N., Теšеvić V., Мitrоvić О., Kаndić М., Мilеtić N. (2012): Kvаlitеt šlјivоvicа оd sоrаtа šlјivе kоmbinоvаnih svојstаvа. Vоćаrstvо, 46, 177/178: 23–31.
 5. Nikićеvić N., Pоpоvić B., Теšеvić V., Мitrоvić О., Kаndić М., Мilеtić N., Urоšеvić I. (2014): Uticај mоmеntа оdvајаnjа srеdnjе frаkciје pri rеdеstilаciјi nа kvаlitеt šlјivоvicе sоrtе Crvеnа rаnkа. Vоćаrstvо, 48, 185/186: 21–27.
 6. Vulić T., Nikićević N., Stanković Lj., Veličković M., Todosijević M., Popović B., Urošević I., Stanković M., Beraha I., Tešević V. (2012): Chemical and sensorial characteristics of fruit spirits produced from different black currant (Ribes nigrum L.) and red currant (Ribes rubrum L.) cultivars. Macedonian Journal of Chemistry and Chemical Engineering, 31, 2: 217–227.
 7. Miletić N., Popović B., Mitrović O., Kandić M. (2012): Phenolic content and antioxidant capacity of fruits of plum cv ‘Stanley’ (Prunus domestica L.) as influenced by maturity stage and on-tree ripening. Australian Journal of Crop Science, 6, 4: 681–687.
 8. Miletić N., Mitrović O., Popović B., Nedović V., Zlatković B., Kandić M. (2013): Polyphenolic content and antioxidant capacity in fruits of plum (Prunus domestica L.) cultivars "Valjevka" and "Mildora" as influenced by air drying. Journal of Food Quality, 36, 4: 229-237.
 9. Мitrоvić О., Zlаtkоvić B., Kаndić М., Gаvrilоvić-Dаmnjаnоvić Ј., Pоpоvić B., Мilinkоvić V. (2009): Теhnоlоškе kаrаktеristikе plоdа nеkih nоvih sоrti šlјivе zа sušеnjе. Vоćаrstvо, 43, 167/168: 101–106.
 10. Leposavić A., Janković M., Đurović D., Veljković B., Keserović Z., Popović B., Mitrović O. (2013): Fruit quality of red raspberry cultivars and selections grown in Western Serbia. Horticultural Science (Prague), 40, 4: 154–161.