BRESKVA (Prunus persica L.)

Prvo plansko ukrštanje breskve u Institutu za voćarstvo u Čačku izvedeno je 1950. godine, a intenzivniji rad na oplemenjivanju breskve počeo je 1959. godine.


Osnovni ciljevi selekcije breskve su stvaranje sorti koje sazrevaju pre sorte Spring Time i posle I.H. Hale; kalanke sa žutim ili belim mesom; sa poznim cvetanjem; otpornih na niske temperature; kovrdžavost lišća (Taphrina deformans); otpornih na manipulaciju i transport; pogodnih za svežu potrošnju i preradu; sa karmin-crvenom, dopunskom bojom pokožice; za kompote sa svetlom bojom pokožice bez dopunske; sa smanjenom maljavošću; ujednačenog zrenja.

Do sada su priznate 3 sorte breskve:

  1. Čačak
  2. Julija
  3. Dora