ODELJENJE ZA EKSPERIMENTALNA POLJA

Rukovodilac

Momčilo Marković, dipl. inž.

Saradnici

Naučno-istraživačka delatnost

Odeljenje za eksperimentalna polja stara se o eksperimentalnim zasadima drugih odeljenja Instituta, kolekcionim zasadima, kao i komercijalnim zasadima voćaka.

Institut za voćarstvo je jedan od oglednih centara za ispitivanje sorti voćaka pri Odeljenju za priznavanje sorti Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije (Posetite sajt). Saradnici Odeljenja sprovode VCU testove za ispitivanje proizvodne i upotrebne vrednosti sorti i podloga voćaka i DUS testove za ispitivanje različitosti, uniformnosti i stabilnosti sorti i podloga.

Slike