Ivana Glišić

Milena Đorđević
Dr Ivana Glišič
Viši naučni saradnik

Datum rođenja: 26. 09. 1978.

Funkcija: Istraživač u Odeljenju za pomologiju i oplemenjivanje voćaka

Naučno zvanje: Viši naučni saradnik

Znanje jezika: Engleski jezik

Email:  E-mail

INFORMACIJE:

Obrazovanje


Doktor biotehničkih nauka (oblast oplemenjivanje voćaka i vinove loze). Univerzitet u Beogradu - Polјoprivredni fakultet, 2015.


Magistar poljoprivrednih nauka. Univerzitet u Kragujevcu - Agronomski fakultet u Čačku, 2009

Diplomirani inženjer agronomije (opšti smer). Univerzitet u Kragujevcu - Agronomski fakultet u Čačku, 2003.

Istraživačka interesovanja


Genetika i oplemenjivanje voćaka.

Biološko-pomološka evaluacija genotipova voćaka.

Reproduktivna biologija voćaka (fluorescentno-mikroskopska metoda).

Genetički resursi voćaka.

Projekti u poslednjih 10 godina

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 1. TR–31064 – Stvaranje i očuvanje genetičkog potencijala kontinentalnih vrsta voćaka (2011‒2014) – učesnik.
 2. TR–20013A – Stvaranje i proučavanje novih genotipova voćaka i uvođenje savremenih biotehnologija gajenja i prerade voća (2008‒2010) – učesnik.
 3. TR–6882B ‒ Stvaranje, odabiranje i proučavanje genotipova voćaka bolјih biološko-privrednih osobina (2005–2007/08) – učesnik.
Međunarodni projekti
 1. Multi-beneficiary Program of Community Plant Variety Office (CPVO) 2009/2010, 2010/2011, 2012/2014 – učesnik.

Specijalizacije


Testing Station Wursen, Nemačka (2009).

Wageningen UR Centre for Development and Innovation, Holandija (2011).

Članstvo u naučnim i stručnim asocijacijama


Naučno voćarsko društvo Srbije.

Ostale aktivnosti


Član sekretarijata Organizacionog odbora II simpozijuma o šljivi Srbije sa međunarodnim učešćem i korektor publikacije Program i knjiga izvoda radova (2011. godina).

Izabrane reference
 1. Glišić I.S., Karaklajić-Stajić Ž., Paunović A:S., Lukić M. (2016): Plum cultivars Zlatka and Pozna Plava bred at the Fruiit Research Institute, Čačak. Horticultural Science (In press).
 2. Glišić I.S., Milatović D., Milošević N., Lukić M. (2015): Biological and pomological properties of promising plum hybrids created at the Fruit research Institute‒Čačak. Book of Proceedings of Sixth International Scientific Agricultural Symposium ʻAgrosym 2015ʼ, Jahorina, Republic of Srрska, 424‒429.
 3. Glišić I.S., Milošević N. (2015): Evaluation of some autochthonous plum cultivars grown in Čačak region. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 18, 1: 148–161.
 4. Đorđević M., Cerović R., Radičević S., Milošević N., Glišić I.S. (2014): Initial and final fruit set in plum (Prunus domestica L.) as affected by different types of pollination. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 17, 6: 1465–1477.
 5. Milošević N., Glišić I.S. (2013): Biological-pomological traits of the newly introduced plum cultivars in the Čačak region. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 16: 34‒49.
 6. Glišić I.S., Cerović R., Milošević N., Đorđević M., Radičević S. (2012): Initial and final fruit set in some plum (Prunus domestica L.) hybrids under different pollination types. Genetika, 44, 3: 583‒593.
 7. Milošević N., Mratinić E., Glišić I.S., Milošević T. (2012): Precocity, yield and postharvest physical and chemical properties of plums resistant to sharka grown in Serbian conditions. Acta Scientiarum Polonorum, Hortorum Cultus, 11, 6: 23‒33.
 8. Milošević N., Milinković V., Mitrović M., Lukić M., Glišić I.S., Milošević T. (2012): Productive traits of some newly introduced plum cultivars grown under environmental conditions of Cacak (Western Serbia). Proceedings of the Second EUFRIN Plum and Prune Working Group Meeting on Present Constraints of Plum Growing in Europe, Craiova, Romania, Acta Hoticulturae, 968: 87‒91.
 9. Glišić I.S., Karaklajić-Stajić Ž., Mitrović O. (2011): Fenološko-pomološke osobine i organoleptička ocena ploda novih sorti šljive ‘Zlatka’ и ‘Pozna plava’ u agroekološkim uslovima Čačka. Voćarstvo, 45, 173/174: 15‒22.
 10. Milošević T.M., Glišić I.P., Milošević N.T., Glišić I.S. (2010): Plum pox virus as a stress factor in the vegetative growth, fruit growth and yield of plum (Prunus domestica L.) cv. ʻCacanska Rodnaʼ. European Journal of Plant Pathology, 126: 73‒79.