JABUKA (Malus domestica L.)

Program stvaranja novih sorti jabuke u Institutu za voćarastvo u Čačku započet je 1947. godine prikupljanjem sorti i podizanjem oglednih zasada, u cilju njihovog proučavanja i izbora roditeljskih kombinacija. Prva planska hibridizacija sprovedena je 1959. godine, a deset godina kasnije indukovane su somatske mutacije kod jabuke. U početnom periodu ciljevi oplemenjivanja jabuke odnosili su se prvenstveno na poboljšanje kvaliteta ploda, dok su danas osnovni ciljevi, pored kvaliteta ploda, usmereni ka dužini čuvanja ploda i povećanju otpornosti prema prouzrokovačima bolesti i štetočinama. Od 1980. godine u Institutu se posebna pažnja poklanja stvaranju otpornih sorti jabuke, pre svega prema prouzrokovaču čađave krastavosti (Venturia inaequalis (Cooke) Wint.).


Rad na stvaranju novih sorti jabuke je dugotrajan i neizvestan posao, s obzirom da je jabuka višegodišnja, stranooplodna, heterozigotna i poliploidna vrsta voćaka sa dugim juvenilnim periodom. Pristupi i putevi unapređenja jabuke kroz oplemenjivački rad još uvek vode kroz selekciju iz prirodnih populacija, hibridizaciju i mutaciono oplemenjivanje. Međutim, poslednjih nekoliko godina pristupi su se značajno promenili, pa se u cilju bržeg stvaranja novih, boljih genotipova jabuke u okviru konvencionalnog oplemenjivanja uvode savremene metode (marker-asistirajuće oplemenjivanje), koje omogućavaju izbor roditeljskih kombinacija, rano otkrivanje i eliminaciju sejanaca nepoželjnih osobina.

Do sada su priznate 2 sorte jabuke:

  1. Čačanska pozna
  2. Čadel