Jelena Tomić


Jelena Tomić
Dr Jelena Tomić
Naučni saradnik

Funkcija: Istraživač u Odeljenju za tehnologiju gajenja voćaka

Naučno zvanje: Naučni saradnik

Znanje jezika: Engleski jezik

ORCID: 0000-0002-4813-8004

Email:  E-mail

INFORMACIJE:

Obrazovanje


Doktor biotehničkih nauka. Univerzitet u Beogradu - Poljoprivredni fakultet, 2016.


Diplomirani inženjenjer poljoprivrede za voćarstvo i vinogradarstvo. Univerzitet u Beogradu - Poljoprivredni fakultet, 2009.

Istraživačka interesovanja


Savremene tehnologije gajenja jagodastih vrsta voćaka.

Ishrana voćaka.

Projekti u poslednjih 10 godina

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 1. TR–31093 – Uticaj sorte i uslova gajenja na sadržaj bioaktivnih komponenti jagodastog i koštičavog voća i dobijanje biološki vrednih proizvoda pobolјšanim i novim tehnologijama (2011‒2014) – učesnik.
Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine
 1. Tehničko-tehnološki modeli intenzivnih zasada voćaka i jačanje ljudskih kapaciteta u funkciji unapređenja voćarske proizvodnje Republike Srbije (2015) – učesnik.

Članstvo u naučnim i stručnim asocijacijama


Naučno voćarsko društvo Srbije.

ISHS (International Society for Horticultural Science).

Izabrane reference
 1. Pešaković M. , Milenković S. , Đukić D., Mandić L., Karaklajić-Stajić Ž., Tomić J., Miletić N. (2015): Phenolic composition and antioxidant capacity of integrated and conventionally grown strawberry (Fragaria x ananassa Duch.). HORTSCI. (In press).
 2. Tomic J., Milivojević J., Pešaković M. (2015): The response to bacterial inoculation is cultivar-related in strawberries. Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 39: 332‒341.
 3. Miletić R., Pešaković M., Karaklajić-Stajić Ž., Tomić J., Paunović S.M. (2014): Influence of fertigation on generative potential and pomological properties of different apple cultivars. Journal of Central European Agriculture, 15, 2: 41–53.
 4. Tomić J., Milivojević J., Pešaković M., Miletić R. (2014): The effect of fertilizer type on vegetative and generative potential of strawberry cv ‘Joly’. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 17, 6: 1621–1636.
 5. Miletić R., Paunović S.M., Tomić J., Milinković M. (2014): Parameters of yield and major fruit traits of new plum cultivars Boranka and Timočanka. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 17, 6: 1583−1605.
 6. Miletić R., Paunović S.M., Tomić J., Milinković M. (2014): Parametri prinosa standardnih sorti šljiva u zavisnosti od gustine sadnje na područiju centralne Srbije. Voćarstvo, 48, 187–188: 89–96.
 7. Karaklajić-Stajić Ž., Glišić I.S., Mitrović O., Luković J. (2013): Pomological and chemical properties of primocane fruiting red raspberry cultivars. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 16, 1: 230–243.
 8. Pešaković M., Karaklajić-Stajić Ž., Tomić J., Milinković M., Glišić I. (2013): Microorganisms as biological indicators of soil toxicity in blackberry plantings. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 16, 1: 95–108.
 9. Luković J., Milivojević J., Pešaković M., Popović B., Karaklajić-Stajić Ž. (2012): The effect of fertilizer type on soil microbiological activity and vegetative potential of two strawberry varieties ‘Clery’ and ‘Dely’. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 15, 4: 865−872.
 10. Pešaković M., Milenković S., Đukić D., Mandić L., Glišić I.S., Luković J. (2011): Soil microbial activity as influenced by integrated and conventional production systems. Archives of Еnvironmental Protection, 37, 3: 79–85.