Menadžment

Upravni odbor:

  1. Prof. dr Jovan Crnobarac, predsednik
  2. Prof. dr Ljiljana Nikolić, član
  3. Dr Gordana Radović, član
  4. Radojle Čolović, član
  5. Dr Olga Mitrović, zamenik predsednika
  6. Dr Tatjana Vujović, član
  7. Dr Branko Popović, član

Rukovodstvo:

Direktor
Dr Darko Jevremović, viši naučni saradnik
Pomoćnik direktora za nauku
Dr Marijana Pešaković, naučni savetnik
Pomoćnik direktora za proizvodnju i plasman proizvoda
Nenad Popović, dipl. inž. voćarstva
Rukovodilac Odeljenja za pomologiju i oplemenjivanja voćaka
Dr Nebojša Milošević, viši naučni saradnik
Rukovodilac Odeljenja za tehnologiju gajenja voćaka
Dr Svetlana M. Paunović, naučni saradnik
Rukovodilac Odeljenja za fiziologiju voćaka
dr Tatjana Vujović, naučni savetnik
Rukovodilac Odeljenja za zaštitu voćaka i sertifikaciju sadnog materijala
Dr Darko Jevremović, viši naučni saradnik
Rukovodilac Odeljenja za tehnologiju prerade voća
Dr Branko Popović, viši naučni saradnik
Rukovodilac Odeljenja za eksperimentalna polja
Momčilo Marković, dipl. inž. agronomije