Naučno veće


Mandatni period septembar 2021 - septembar 2025. godine


  1. Dr Marijana Pešaković, naučni savetnik
  2. Dr Tatjana Vujović, naučni savetnik
  3. Dr Slađana Marić, naučni savetnik
  4. Dr Olga Mitrović, viši naučni saradnik
  5. Dr Darko Jevremović, naučni savetnik
  6. Dr Sanja Radičević, predsednik, viši naučni saradnik
  7. Dr Nebojša Milošević, viši naučni saradnik
  8. Dr Aleksandar Leposavić, viši naučni saradnik
  9. Dr Branko Popović, viši naučni saradnik