Naučno veće


Mandatni period jun 2017 - jun 2021. godina


 1. Dr Olga Mitrović, predsednik, viši naučni saradnik
 2. Dr Ivana Glišić, zamenik predsednika, naučni saradnik
 3. Dr Marijana Pešaković, naučni savetnik
 4. Dr Tatjana Vujović, naučni savetnik
 5. Dr Slađana Marić, naučni savetnik
 6. Dr Darko Jevremović, viši naučni saradnik
 7. Dr Sanja Radičević, viši naučni saradnik
 8. Dr Nebojša Milošević, viši naučni saradnik
 9. Dr Mira Milinković, viši naučni saradnik
 10. Dr Aleksandar Leposavić, viši naučni saradnik
 11. Dr Branko Popović, viši naučni saradnik
 12. Dr Svetlana M. Paunović, naučni saradnik
 13. Dr Žaklina Karaklajić-Stajić, naučni saradnik
 14. Dr Jelena Tomić, naučni saradnik
 15. Dr Milena Đorđević, naučni saradnik