Nebojša Milošević

Nebojša Milošević
Dr Nebojša Milošević
Viši naučni saradnik

Funkcija: Rukovodilac Odelјenja za Pomologiju i oplemenjivanje voćaka

Naučno zvanje: Viši naučni saradnik

Znanje jezika: Engleski jezik

ORCID: 0000-0002-8779-4354

eNAUKA: Profil

Email:  E-mail

INFORMACIJE:

Obrazovanje

Doktor biotehničkih nauka (oblast oplemenjivanje voćaka i vinove loze). Univerzitet u Beogradu - Polјoprivredni fakultet, 2013.

Diplomirani inženjer agronomije (opšti smer). Univerzitet u Kragujevcu - Agronomski fakultet u Čačku, 2006.

Istraživačka interesovanja

Genetika i oplemenjivanje voćaka.

Biološko-pomološka evaluacija genotipova voćaka.

Primena fluorescentne mikroskopije u proučavanju stepena oplođenja voćaka.

Tehnologija gajenja voćaka.

Projekti u poslednjih 10 godina

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
  1. TR–31064 – Stvaranje i očuvanje genetičkog potencijala kontinentalnih vrsta voćaka (2011‒2014) – učesnik.
  2. TR–20013A – Stvaranje i proučavanje novih genotipova voćaka i uvođenje savremenih biotehnologija gajenja i prerade voća (2008‒2010) – učesnik.
  3. TR–6882B ‒ Stvaranje, odabiranje i proučavanje genotipova voćaka bolјih biološko-privrednih osobina (2005–2007/08) – stipendista Ministarstva nauke i zaštite životne sredine Republike Srbije.
Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine
  1. Tehničko-tehnološki modeli intenzivnih zasada voćaka i jačanje ljudskih kapaciteta u funkciji unapređenja voćarske proizvodnje Republike Srbije (2015) – učesnik.

Ostale aktivnosti

Član Sekretarijata organizacionog odbora II simpozijuma o šlјivi Srbije sa međunarodnim učešćem (2011).