Olga Mitrović

Olga Mitrović
Dr Olga Mitrović
Viši naučni saradnik

Funkcija: Istraživač u Odelјenju za tehnologiju prerade voća

Naučno zvanje: Viši naučni saradnik

Znanje jezika: Engleski jezik

ORCID: 0000-0002-3604-8108

Email:  E-mail

INFORMACIJE:

Obrazovanje


Doktor biotehničkih nauka (tehnološko inženjerstvo). Univerzitet u Beogradu - Poljoprivredni fakultet, 2012.

Diplomirani inženjer polјoprivrede za tehnologiju konzervisanja i vrenja. Univerzitet u Beogradu - Poljoprivredni fakultet, 1987.

Istraživačka interesovanja


Tehnologija sušenja voća - šljiva.

Tehnologije vrenja, tehnologija proizvodnje voćnih rakija.

Ispitivanje hemijskog sastava, bioaktivnih komponenata i antioksidativnog kapaciteta plodova i prerađevina od voća.

Projekti u poslednjih 10 godina

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 1. TR–31093 – Uticaj sorte i uslova gajenja na sadržaj bioaktivnih komponenti jagodastog i koštičavog voća i dobijanje biološki vrednih proizvoda poboljšanim i novim tehnologijama (2011‒2015) – učesnik.
 2. TR–20013A – Stvaranje i proučavanje novih genotipova voćaka i uvođenje savremenih biotehnologija gajenja i prerade voća (tehnološki razvoj, 2008-2010.) – učesnik.
 3. TR–6882B – Stvaranje, odabiranje i proučavanje genotipova voćaka bolјih biološko-privrednih osobina – (2005–2007) – učesnik.
Međunarodni projekti
 1. The sustainable improvement of European berry production, quality and nutritional value in changing environment: Strawberries, Currants, Blackberries, Blueberries and Raspberries- EUBerry (FP7 projekat gde je Institut za voćarstvo podugovarač sa učesnikom na projektu iz Polјske, 2013-2014) – učesnik.

Članstvo u naučnim i stručnim asocijacijama


Naučno voćarsko društvo Srbije.

Ostale aktivnosti


Član Naučnog veća Instituta za voćarstvo, Čačak.

Izabrane reference
 1. Mitrović O., Mitrović V., Stanojević V., Mićić N., Kandić M. (2001): Uticaj različitih intenziteta rezidbe na kvalitet suve šlјive Čačanske rodne. Jugoslovensko voćarstvo, 35, 135/136: 97–104.
 2. Mitrović O., Zlatković B., Kandić M., Gavrilović-Damnjanović J., Popović B., Milinković V. (2009): Tehnološke karakteristike ploda nekih novih sorti šlјive za sušenje. Voćarstvo, 43, 167/168: 101–106.
 3. Miletić N., Popović B., Mitrović O., Kandić M. (2012): Phenolic content and antioxidant capacity of fruits of plum cv ‘Stanley’ (Prunus domestica L.) as influenced by maturity stage and on-tree ripening. Australian Journal of Crop Science, 6, 4: 681–687.
 4. Miletić N., Leposavić A., Popović B., Mitrović O., Kandić M. (2012): Contents of main phenolics and antioxidative capacity in frozen raspberry fruits (Rubus idaeus L.) from Arilje growing area. Proceedings of 6th Central European Congress on Food, Novi Sad (Republic of Serbia), 166–171.
 5. Leposavić A., Janković M., Đurović D., Veljković B., Keserović Z., Popović B., Mitrović O. (2013): Fruit quality of red raspberry cultivars and selections grown in Western Serbia. Horticultural Science (Prague), 40, 4: 154–161.
 6. Miletić N., Mitrović O., Popović B., Nedović V., Zlatković B., Kandić M. (2013): Polyphenolic content and antioxidant capacity in fruits of plum (Prunus domestica L.) cultivars "Valjevka" and "Mildora" as influenced by air drying. Journal of Food Quality, 36, 4: 229-237.
 7. Mitrović O., Nedović V., Zlatković B., Kandić M., Popović B., Miletić N., Leposavić A. (2013): Impact on drying time made by characteristics of fresh plum fruits of the Čačanska rodna and Mildora cultivars. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 16, 1: 66–82.
 8. Mitrović O., Paunović S., Kandić M., Popović B., Leposavić A., Zlatković B. (2013): Characteristic of prunes produced from plum cultivars developed in Čačak. Proceedings of the Second Balkan Symposium on Fruit Growing, Pitesti (Romania), Acta Horticulturae, 981: 631–636.
 9. Popović B., Paunović S., Mitrović O., Kandić M., Nikićević N., Tešević V. (2013): Standard and senzory quality of plum brandies produced from high-quality fruits of cv. ‘Čačanska rodna’. Proceedings of the Second Balkan Symposium on Fruit Growing, Pitesti (Romania), Acta Horticulturae, 981: 755–760.
 10. Miletić N., Popović B., Mitrović O., Kandić M., Leposavić A. (2014): Phenolic compounds and antioxidant capacity of dried and candied fruits commonly consumed in Serbia. Czech Journal of Food Science, 32, 4: 360-368.