ODELJENJE ZA POMOLOGIJU I OPLEMENJIVANJE VOĆAKA

Rukovodilac

Dr Nebojša Milošević

Saradnici

  • Dr Slađana Marić
  • Dr Sanja Radičević
  • Dr Ivana Glišić
  • Dr Milena Đorđević

Naučno-istraživačka delatnost

  1. Stvaranje novih sorti jabučastih i koštičavih vrsta voćaka primenom konvencionalnih metoda oplemenjivanja;
  2. Primena novih metoda molekularne biologije u okviru konvencionalnog oplemenjivanja voćaka;
  3. Reproduktivna biologija jabučastih i koštičavih vrsta voćaka;
  4. Proučavanje domaćih i introdukovanih sorti i podloga jabučastih i koštičavih vrsta voćaka.

Usluge

Slike