NACIONALNI PROJEKTI

FOND ZA NAUKU REPUBLIKE SRBIJE

FOND ZA INOVACIONU DELATNOST REPUBLIKE SRBIJE


  Inovacioni vaučeri


 • Identifikacija S-haplotipa matičnih stabala za proizvodnju kalem-pupoljaka sorti višnje
 • 2023.
 • Rukovodilac: dr Slađana Marić

 • S-genotipizacija matičnih stabala za proizvodnju kalem-pupoljaka sorti jabuke i trešnje
 • 2023.
 • Rukovodilac: dr Slađana Marić

 • Identifikacija S-alelne konstitucije matičnih stabala za proizvodnju kalem-pupolјaka sorti trešnje
 • 2021.
 • Rukovodilac: dr Slađana Marić

 • Determinacija S-genotipa matičnih stabala sorti jabuke (Malus x domestica Borkh.)
 • 2021.
 • Rukovodilac: dr Slađana Marić

 • Definisanje kompatibilnosti destilata tri sorte šlјive u proizvodnji trosortne vrhunske rakije
 • 2021.
 • Rukovodilac: dr Branko Popović

 • Izbalansirana ishranjenost bilјaka u komercijalnom zasadu šlјive zasnovanom na rekultivisanom zemlјištu
 • 2021.
 • Rukovodilac: dr Mira Milinković

 • S-genotipizacija matičnih stabala za proizvodnju kalem-pupolјaka sorti trešnje (Prunus avium L.)
 • 2020-2021.
 • Rukovodilac: dr Slađana Marić

 • Proizvodnja dvosortnih šlјivovica tradicionalnih karakteristika od autohtonih i novih sorata šlјive
 • 2020-2021.
 • Rukovodilac: dr Branko Popović

 • Definisanje procesa sušenja komercijalnih sorata šlјive u tunelskoj indirektnoj sušari istostrujnog tipa
 • 2020-2021.
 • Rukovodilac: dr Olga Mitrović

MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA REPUBLIKE SRBIJE


 • Inovacioni projekat ‒ novi biotehnološki postupci za proizvodnju biopreparata na bazi vermikomposta
 • 2017-2018.
 • Rukovodilac: dr Radosav Cerović

 • Stvаrаnjе i оčuvаnjе gеnеtičkоg pоtеnciјаlа kоntinеntаlnih vrstа vоćаkа (ТR-31064)
 • 2011-2019.
 • Rukovodilac: dr Slađana Marić

 • Uticај sоrtе i uslоvа gајеnjа nа sаdržај biоаktivnih kоmpоnеnti јаgоdаstоg i kоštičаvоg vоćа i dоbiјаnjе biоlоški vrеdnih prоizvоdа pоbоlјšаnim i nоvim tеhnоlоgiјаmа (ТR-31093)
 • 2011-2019.
 • Rukovodilac: dr Branislav Simonović

 • Biodiverzitet kao potencijal u ekoremedijacionim tehnologijama oštećenih ekosistema (TR-31080)
 • 2011-2019.
 • Rukovodilac: dr Vera Raičević

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE REPUBLIKE SRBIJE


 • Inventarizacija, kolekcionisanje, evaluacija i očuvanje autohtonih genotipova jabučastih i koštičavih vrsta voćaka u Republici Srbiji u cilju održivog korišćenja genetičkih resursa
 • 2020-2021.
 • Rukovodilac: dr Ivana Glišić
 • Klonska selekcija i sertifikacija klonova krupnoplode višnјe (Prunus cerasus L.) izdvojenih na području zapadne Srbije iz mešane populacije autohtonih i odomaćenih sorti
 • 2019-2020.
 • Rukovodilac: dr Sanja Radičević
 • Sertifikacija i klonska selekcija sorti šljive Stanley, Crvena ranka i Dragačevka
 • 2018-2019.
 • Rukovodilac: dr Neboša Milošević
 • Unapređenje tehnologije gajenja, konkurentnosti i ekonomičnosti proizvodnje jagodastih vrsta voćaka kao i mogućnost dodavanja vrednosti proizvodu kroz preradu
 • 2018-2019.
 • Rukovodilac: dr Svetlana M. Paunović
 • Rejonizacija voćarske proizvodnje u centralnoj i delu zapadne Srbije
 • 2017-2020.
 • Rukovodilac: dr Milan Lukić
 • Unapređenje tehnologije gajenja, konkurentnosti i ekonomičnosti proizvodnje jagodastih vrsta voćaka primenom dobre poljoprivredne prakse
 • 2017-2018.
 • Rukovodilac: dr Jelena Tomić

MINISTARSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE REPUBLIKE SRBIJE


 • Zdrava zemlja za zdrav život
 • 2018.
 • Rukovodilac: dr Marijana Pešaković