Slađana Marić


Slađana Marić
Slađana Marić
Naučni savetnik

Funkcija: Istraživač u Odeljenu za pomologiju i oplemenjivanje voćaka

Naučno zvanje: Naučni savetnik

Znanje jezika: Engleski jezik

ORCID: 0000-0003-1328-1852

eNAUKA: Profil

Email:  E-mail

INFORMACIJE:

Obrazovanje

Doktor bioloških nauka. Univerzitet u Beogradu - Biološki fakultet, Beograd, 2009.

Magistar biotehničkih nauka (oblast agronomskih nauka – genetika i oplemenjivanje voćaka). Univerzitet u Beogradu - Poljoprivredni fakultet, 2002.

Diplomirani biohemičar. Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet, 1994.

Istraživačka interesovanja

Genetika i oplemenjivanje voćaka.

Primena molekularnih metoda (PCR, restrikciona analiza, identifikovanje alelnog polimorfizma, kloniranje, sekvenciranje) u proučavanju gena odgovornih za biohemijske i fiziološke procese koji su uključeni u determinaciju značajnih fenotipskih osobina voćaka.

Primena funkcionalnih DNK markera u izboru roditeljskih sorti i selekciji sejanaca.

Genetički resursi voćaka.

Biološko-pomološka evaluacija genotipova voćaka.

Projekti u poslednjih 10 godina

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
  1. TR–31064 – Stvaranje i očuvanje genetičkog potencijala kontinentalnih vrsta voćaka (2011‒2015) – rukovodilac projekta.
  2. TR–20013A – Stvaranje i proučavanje novih genotipova voćaka i uvođenje savremenih biotehnologija gajenja i prerade voća (2008‒2010) – rukovodilac aktivnosti.
  3. TR–6882B ‒ Stvaranje, odabiranje i proučavanje genotipova voćaka bolјih biološko-privrednih osobina (2005–2007/08) – učesnik.
Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine
  1. Tehničko-tehnološki modeli intenzivnih zasada voćaka i jačanje ljudskih kapaciteta u funkciji unapređenja voćarske proizvodnje Republike Srbije (2015) – učesnik.
  2. Klonska selekcija autohtonih sorti šljive (Prunus domestica L.) i višnje (Prunus cerasus L.) i ispitivanja autohtonih sorti jabuke (Malus domestica Borkh.) dobrih skladišnih sposobnosti (2005−2006) – učesnik.
Međunarodni projekti
  1. The application of microbiological preparations for the purpose of reducing the damage induced by late spring frost in generative organs of fruits – Bilatelalni projekat sa Republikom Mađarskom (2010‒2011) – učesnik.
  2. The origins of the domestic pear – Defra National Fruit Collection i East Malling Research, Great Britain (2006) – učesnik.
  3. Self-compatibility of some apple cultivars – East Malling Research, Great Britain (2004 i 2006) – učesnik.
  4. COST Action 863 – Euroberry research: from genomics to sustainable production, quality and health, WG4: Bioactive compounds of berry fruits affecting human health (2005–2008) – učesnik.
  5. Demonstration of new fruit varieties – realizovan u saradnji Instituta za voćarstvo, Čačak i DLV Agroconsult BV, Wageningen, pod pokrovitelјstvom ambasade Kralјevine Holandije (2005–2007) – učesnik.

Specijalizacije

East Malling Research (Horticulture Research International), East Malling, Great Britain (1997, 2000, 2004 i 2006).

Cornell University – Ithaca, New York Agricultural Experiment Station, Geneva, New York, USA (2003).

Članstvo u naučnim i stručnim asocijacijama

Naučno voćarsko društvo Srbije.

Društvo genetičara Srbije.

International Society for Horticultural Science (ISHS).

Ostale aktivnosti

Član Naučnog veća Instituta za voćarstvo, Čačak .

Član Programskog odbora 3rd Balkan Symposium on Fruit Growing (2015).

Član Programskog odbora 14. kongresa voćara i vinogradara Srbije sa međunarodnim učešćem (2012).

Član Programskog odbora IV simpozijuma Sekcije za oplemenjivanje organizama Društva genetičara Srbije (2011).

Recenzent u časopisima Journal of Agricultural Science and Technology A i Journal of Agricultural Science and Technology B.

Sekretar Organizacionog odbora II simpozijuma o šlјivi Srbije sa međunarodnim učešćem (2011).

Tehnički urednik publikacije „Program i knjiga izvoda radova II simpozijuma o šlјivi Srbije sa međunarodnim učešćem“ (2011).