Nazad

Čačanski šećer


Stvorena je ukrštanjem sorti Aženka (Agen 707) i Pacifik (Pacific). Hibridizacija je sprovedena 1961. godine, a priznata je za sortu 1975. godine. Selekcionari su dr Staniša A. Paunović, dr Milisav Gavrilović i dr Petar Mišić.


Stablo je kržljavo do srednjebujno na podlozi sejanac dženarike. Krošnja je rastresita, piramidalna, sa jakim skeletnim granama. Rađa na majskim kiticama i jednogodišnjim grančicama. Formira obilje cvetnih pupoljaka. Cvetni pupoljak ima prosečno 1,9 cvetova. List je varijabilnog oblika i krupnoće. Preovlađuje krupnije lišće izduženojajastog oblika sa zatupastim ili oštrim vrhom i zaobljenim zupcima. Svetlozelene je boje. Peteljka je srednje dužine i debljine sa žlezdama pri osnovi drške. Cvet je srednje krupan, sa belim laticama. U cvetnom pupoljku ima 1-3 cvetova. Cveta pozno, istovremeno sa Požegačom i Italijankom, koje su ujedno dobri oprašivači za ovu sortu. Samobesplodna sorta, čija rodnost zavisi od vremenskih uslova u periodu cvetanja i lokaliteta. Na nekim lokalitetima rađa redovno i obilno. Srednje osetljiva prema prouzrokovačima plamenjače (Polystigma rubrum Pers.) i rđe (Puccinia pruni spinosae Diet.) šljive. Osetljiva prema prouzrokovaču truleži plodova (Monilinia laxa Aderh et Ruhl.), kao i Pacifik. Neznatno je osetljiva prema virusu šarke šljive (Plum pox virus). Kompatibilnost je dobra sa podlogom sejanac dženarike.


Jajastog je oblika, srednje krupan (prosečno 41 g), purpurnoplave boje, sa srebrnastim pepeljkom. Dimenzije ploda su: visina - 50,8 mm, širina - 38,9 mm i debljina - 37,6 mm. Meso je čvrsto, sočno, žuto, slatko, prijatnog ukusa. Koštica je mala, izdužena sa zaobljenim krajevima, tanka, drap boje. Odvaja se od mesa. Dimenzije su joj: visina -24,2 mm, širina - 12,3 mm i debljina - 6,1 mm, a masa 0,88 g.


Sazreva krajem avgusta i početkom septembra. Ima relativno dobru transportabilnost.


Samobesplodna je sorta neujednačene rodnosti izazvane pre svega vremenskim uslovima u periodu cvetanja. Vrlo je pogodna za sušenje i daje suvu šljivu odličnog kvaliteta. Preporučuje se za gajenje na odabranim lokalitetima, gde redovno rađa.

Galerija