Nazad

Vujan


Izdvojen je klonskom selekcijom oraha iz pripodne populacije u selu Prislonici, na padini planine Vujan. Odabiranje je sprovedeno 1969. godine, a selekcionari su prof. dr Staniša A. Paunović i dr Milisav Gavrilović.


Stablo je pravo, visoko, snažno. Pripada grupi bujnih sorti oraha. Kruna je visoka, dosta uspravna, a skeletne grane su pod uglom od 450, dobro obrasle rodnim granama na periferiji. U unutrašnjosti krune nema suvih grana, pa ova selekcija nema posledica zimskog izmrzavanja. Kora je svetlo pepeljasta duž debla i grana. Letorasti su pravi, jaki, tamnobraon boje. Lisni i drvni pupoljci su izraženi, zaobljeni i smešteni duž letorasta. Cvetni pupoljci su krupni, smešteni na vrhu letorasta. List je neparno perasto složen, na lisnoj je dršci, srednje krupan, intezivno zelene boje, izražene nervature, špicasto se završava. Cvet je jednodom, po tipu protandričan. Rese nisu mnogo zastupljene, i dosta ranije ispuštaju polen od pojave ženskih cvetova. Cveta rano, pa često ima oštećenja od ranih prolećnih mrazeva. Matično stablo je bilo radno. Okalemljeno stablo rano prorodi i ima srednju rodnost. Prisutna je osetljivost prema prouzrokovaču sive pegavosti lista oraha (Gnomonia juglandis (DC) Trov. f. c. Marssonia juglandis (Lib) Magn.), kao i srednja otpornost na bolest crnilo letorasta (Xanthomonas juglandis (Pierce) Drows.).


Plod je krupan (prosečne mase 12,04 g, okruglast, visine 37,4 mm, širine 32,4 mm, debljine 31,3 mm, indeksom oblika ploda 0,93), zaobljen na vrhu., a zaravnjen na pupku. Ljuska je svetlopepeljaste boje, dosta glatka, čvrsta, bez izraženog šava koji je čvrsto vezan, debljine 2,6 mm. Zbog izražene čvrstine prilikom krcanja često dolazi do lomljenja jezgre. Zbog svoje čvrstine odlično podnosi mehaničku doradu ploda. Jezgra dobro ispunjava ljusku, odlično se vadi iz nje, prosečnog randmana 48,6%, odličnog ukusa. Sadržaj ulja je 66,2%, a belančevina 16,1%. Boje jezgre je žuta, što je značajna karakteristika ove selekcije.


Sazreva u prvoj dekadi oktobra. Plodove posle berbe treba dobro prosušiti, zbog čvrstine ljuske, kako bi kasnije imali bolju trajašnost.


Po svojim privredno-biološkim osobinama pripada grupi sorti sa ranim vremenom kretanja vegetacije, pa je treba gajiti sa manjom zastupljenošću u proizvodnim zasadima.

Galerija