Nazad

Julijana


Stvorena je ukrštanjem sorti Butira Moretini (Butira Precoce Morettini) i Junsko Zlato. Za sortu je priznata 2014. godine. Selekcionar je prof. dr Mihailo Nikolić.


U pogledu vegetativnog potencijala, sorta Julijana se u odnosu na standardnu sortu Junsko zlato, odlikuje bujnijim stablom i krunom koja je srednje široka i polu-piramidalna. Skeletne grane su snažnije i oštrijeg ugla grananja (45°). Letorasti su srednje dužine, smeđe-crveno obojeni sa sunčane strane. Generativni pupoljci su srednje krupni, kratko zašiljenog oblika. List je dugačak sa kratkom lisnom drškom i uspravnog položaja u odnosu na letorast. Julijana se odlikuje ranim početkom cvetanja, tokom prve dekade aprila, što je svrstava u grupu ranocvetnih sorti krušaka. Cvet je srednje krupan, sa kratkom cvetnom drškom i kruničnim listićima koji se ne preklapaju.


Plod je srednje krupan (prosečne mase 87 g), pravilne kruškolike forme (prosečne visine 78 mm i širine 72 mm). Dubina otvora na mestu čašice je veoma plitka, pa čak i odsutna, a ivica otvora na mestu čašice je blago rebrasta. Peteljka je srednje duga, debela i zakrivljena. Pokožica ploda je tanka, glatka, sjajna, u osnovi zelena, a sa sunčane strane prekrivena jarkim crvenilom. Plodovi sadrže 11,70% rastvorljivih suvih materija, 8,20% ukupnih šećera i 0,13% ukupnih kiselina. Meso ploda je krem belo, sitnozrnasto, sočno, slatkog i harmoničnog ukusa, diskretne arome. Semena kućica je mala, izduženog oblika sa izduženim semenkama, smeštena bliže čašici ploda. U pogledu kvaliteta ploda, tj. osnovnih parametara hemijskog sastava, a u poređenju sa sortom standard, sorta Julijana je kvalitetnija.


Sazreva u prvoj dekadi jula, prosečno pet dana poznije u odnosu na standardnu sortu Junsko zlato. Prema vremenu sazrevanja plodova, sorta Julijana pripada kategoriji vrlo ranih sorti kruške.


Na osnovu dosadašnjih rezultata ispitivanja proizvodno upotrebnih osobina u eksperimentalnim zasadima Instituta za voćarstvo u Čačku, a imajući u vidu stanje u proizvodnji kruške u Srbiji, sorta Julijana se preporučuje za komercijalno gajenje i proizvodnju plodova namenjenih za svežu potrošnju.

Galerija