Svetlana M. Paunović


Svetlana M. Paunović
Dr Svetlana M. Paunović
Više naučni saradnik

Funkcija: Rukovodilac Odeljenja za tehnologiju gajenja voćaka

Naučno zvanje: Viši naučni saradnik

Znanje jezika:Engleski jezik

ORCID: 0000-0003-1281-6843

Email:  E-mail

INFORMACIJE:

Obrazovanje


Doktor biotehničkih nauka (pomologija). Univerzitet u Beogradu - Polјoprivredni fakultet, 2015.


Magistar biotehničkih nauka (pomologija). Univerzitet u Kragujevcu - Agronomski fakultet u Čačku, 2010.

Diplomirani inžinjer agronomije (opšti smer). Univerzitet u Kragujevcu - Agronomski fakultet u Čačku, 1995.

Istraživačka interesovanja


Tehnologija gajenja jezgrastih (orah) i jagodastih (ribizla) vrsta voćaka.

Projekti u poslednjih 10 godina

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 1. TR–31093 - Uticaj sorte i uslova gajenja na sadržaj bioaktivnih komponenti jagodastog i koštičavog voća i dobijanje biološki vrednih proizvoda pobolјšanim i novim tehnologijama (2011–2014.) – učesnik
Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine
 1. Tehničko-tehnološki modeli intenzivnih zasada voćaka i jačanje ljudskih kapaciteta u funkciji unapređenja voćarske proizvodnje Republike Srbije (2015) – učesnik.

Članstvo u naučnim i stručnim asocijacijama


Naučno voćarsko društvo Srbije.

Izabrane reference
 1. Miletić R., Pešaković M., Karaklajić-Stajić Ž., Tomić J., Paunović S.M. (2014): Influence of fertirigation on generative potential and pomological properties of different apple cultivars. Journal of Central European Agriculture, 15, 2: 41–53.
 2. Paunović S.M., Miletić R. (2013): Orah. Institut za voćarstvo Čačak, 1–162.
 3. Paunović S.M., Miletić R., Janković D., Janković S., Mitrović M. (2013): Effect of Humisol on survival and growth of nursery grafted walnut (Juglans regia L.) plants. Horticultural Science, 40, 3: 111–118.
 4. Paunović S.M., Miletić R., Mitrović M., Janković D., Janković S. (2013): Effect of paraffin treatment on walnut grafts under bench grafting. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 19, 3: 550–556.
 5. Paunović S.M., Miletić R., Karaklajić-Stajić Ž., Mitrović M., Janković D. (2013): Degree of callus formation in grafted walnut plants under different stratification treatmens. Proceedings of the Second Balkan Symposium on Fruit Growing, Pitesti (Romania), Acta Horticulturae, 981: 479–484.
 6. Paunović S.M., Miletić R. (2013): Growth dynamics of nursery - grown walnut plants. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 16, 1: 83–94.
 7. Miletić R., Pešaković M., Paunović S.M., Luković J., Karaklajić Stajić Ž (2013): Major properties and yield of plum cvs „Boranka“ and „Timočanka“ as influenced by planting density. Proceedings of the Second Balkan Symposium on Fruit Growing, Pitesti (Romania), Acta Horticulturae, 981: 295–299.
 8. Paunović S.M., Miletić R., Mitrović M., Janković D. (2012): Graft-take success in walnut under controlled conditions and plant development in the nursery. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca, 40, 2: 170–176.
 9. >Miletić R., Paunović S.M. (2012): Research into service tree (Sorbus domestica L.) population in eastern Serbia. Genetika, 44, 3: 483–490.
 10. Paunović S.M., Miletić R., Mitrović M., Janković D. (2012): Effect of scionwood collection date on callus formation and grafting success in walnut. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 15, 4: 895–900.
 11. Paunović S.M., Miletić R., Mitrović M., Janković D. (2011): Effect of callusing conditions on grafting success in walnut (Juglans regia L.). Journal of Fruit and Ornamental Plant Research, 19, 2: 5–14.