Tatjana Vujović

Tatjana Vujović
Tatjana Vujović
Naučni savetnik

Funkcija: Istraživač u Odeljenju za fiziologiju voćaka

Naučno zvanje: Naučni savetnik

Znanje jezika: Engleski jezik

ORCID: 0000-0003-0204-2952

eNAUKA: Profil

Email:  E-mail

INFORMACIJE:

Obrazovanje

Doktor biotehničkih nauka (oblast voćarstva i vinogradarstva). Univerzitet u Beogradu - Polјoprivredni fakultet, 2010.

Magistar bioloških nauka (molekularna biologija i biohemija). Univerzitet u Beogradu - Biološki fakultet, 2003.

Diplomirani molekularni biolog i fiziolog (smer eksperimentalna biomedicina). Univerzitet u Beogradu - Biološki fakultet, 1999.

Istraživačka interesovanja

Proučavanju faktora optimizacije svih faza mikropropagacije i adventivne organogeneze in vitro koštičavih, jagodastih i jabučastih vrsta voćaka.

Utvrđivanje genetičke stabilnosti biljaka razmnoženih in vitro primenom metoda determinacije broja hromozoma i izoenzimskih analiza.

Krioprezervacija/kriokonzervacija in vitro germplazme voćaka.

Projekti u poslednjih 10 godina

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
  1. TR–31064 – Stvaranje i očuvanje genetičkog potencijala kontinentalnih vrsta voćaka (2011‒2015) – učesnik.
  2. TR–20013A – Stvaranje i proučavanje novih genotipova voćaka i uvođenje savremenih biotehnologija gajenja i prerade voća (2008‒2010) – učesnik.
  3. TR-6866B – Unapređenje tehnologije gajenja voćaka primenom novih biotehnologija (2005–2007) – učesnik.
Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine
  1. Tehničko-tehnološki modeli intenzivnih zasada voćaka i jačanje ljudskih kapaciteta u funkciji unapređenja voćarske proizvodnje Republike Srbije (2015) – učesnik.
  2. Uvođenje certifikacije u proizvodnju sadnog materijala voćaka (dobijanje osnovnog štoka i zasnivanje matičnjaka sorti i podloga voćnih vrsta) (2005−2006) – učesnik.
Međunarodni projekti
  1. Klonsko in vitro razmnožavanje odabranih sorti Rubus i Prunus spp. ‒ Bilateralna naučno-tehnička saradnja sa Republikom Slovačkom (2015–2016) – rukovodilac.
  2. Primena „droplet” vitrifikacije i „V-cryo-plate“ metode u krioprezervaciji genetičkih resursa roda Prunus ‒ Bilateralna naučno-tehnička saradnja sa Republikom Francuskom (2014‒2015) – rukovodilac.
  3. The sustainable improvement of european berry production, quality and nutritional value in changing environment: strawberries, currants, blackberries, blueberries and raspberries (EUBERRY), FP7 program (Institut za voćarstvo podugovarač sa učesnikom na projektu iz Poljske) (2011–2014) – učesnik.
  4. Assessment of genetic fidelity of in vitro propagated small fruits (Rubus and Vaccinium spp.) ‒ Bilateralni međuvladin program naučno-tehnološke saradnje između Republike Srbije i Republike Slovačke (2012–2013) – učesnik.
  5. In vitro regeneration of highbush blueberry (Vaccinium corymbosum), determination of the genetic variability and development of in vitro transformation protocols ‒ Bilateralni međuvladin program naučno-tehnološke saradnje između Republike Srbije i Republike Slovačke (2008–2010)– učesnik.

Specijalizacije

Crop Research Institute, Prague, The Czech Republic (2012).

Centre IRD de Montpellier, UMR DIADE, Montpellier, France (2010).

Cornell University – Ithaca, New York Agricultural Experiment Station, Geneva, New York, SAD (2004).

Članstvo u naučnim i stručnim asocijacijama

Međunarodna asocijacija evropskih društava za bilјnu biologiju (FESPB).

Društvo za fiziologiju bilјaka Srbije.

Naučno voćarsko društvo Srbije.

Ostale aktivnosti

Član Upravnog odbora Instistuta za voćarstvo, Čačak.

Član je Naučnog veća Intituta za voćarstvo, Čačak.

Tehnički urednik i korektor u časopisu Voćarstvo.

Uklјučena je u rad COST 1104 akcije – Sustainable Production of High Quality Cherries for the European Market (2012–2016).

Uklјučena je u rad radne grupe Cryopreservation by the DormantBud Technique.

Bila je uklјučena u rad COST 871 akcije – Cryopreservation of Crop Species in Europe – CryoPlanet (2006–2011).

Bila je korektor 2 publikacije (nacionalne monografije) u izdanju Instituta za voćarsvo: „60 godina Centra za voćarstvo i vinogradarstvo Čačak“, „Sorte voćaka stvorene u Institutu za voćarstvo – Čačak i Nove sorte maline i kupine za tržište svežih plodova i prerađevina“.

Bila je korektor međunarodne monografije „A guide to some in vitro techniques – small fruits“.

Aktivno je učestvovala u radu Sekretarijata Organizacionog odbora dva simpozijuma sa međunarodnim učešćem – I simpozijum o malini SCG sa međunarodnim učešćem (2003) i I simpozijum o šlјivi Srbije sa međunarodnim učešćem (2006), kao i savetovanja Perspektivne sorte i podloge voćaka (2007).

Bila je član Organizacionog odbora međunarodnog Workshopa „The new biotechnology applied in berry fruits“, COST 863 akcije (2009).

Bila je član Programskog odbora II simpozijuma o šlјivi Srbije sa međunarodnim učešćem (2011) i 2nd International Conference on Plant Biology and 21st Symposium of the Serbian Plant Physiology Society (2015).