Tatjana Vujović

Tatjana Vujović
Tatjana Vujović
Naučni savetnik

Funkcija: Istraživač u Odeljenju za fiziologiju voćaka

Naučno zvanje: Naučni savetnik

Znanje jezika: Engleski jezik

ORCID: 0000-0003-0204-2952

Email:  E-mail

INFORMACIJE:

Obrazovanje


Doktor biotehničkih nauka (oblast voćarstva i vinogradarstva). Univerzitet u Beogradu - Polјoprivredni fakultet, 2010.

Magistar bioloških nauka (molekularna biologija i biohemija). Univerzitet u Beogradu - Biološki fakultet, 2003.

Diplomirani molekularni biolog i fiziolog (smer eksperimentalna biomedicina). Univerzitet u Beogradu - Biološki fakultet, 1999.

Istraživačka interesovanja


Proučavanju faktora optimizacije svih faza mikropropagacije i adventivne organogeneze in vitro koštičavih, jagodastih i jabučastih vrsta voćaka.

Utvrđivanje genetičke stabilnosti biljaka razmnoženih in vitro primenom metoda determinacije broja hromozoma i izoenzimskih analiza.

Krioprezervacija/kriokonzervacija in vitro germplazme voćaka.

Projekti u poslednjih 10 godina

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 1. TR–31064 – Stvaranje i očuvanje genetičkog potencijala kontinentalnih vrsta voćaka (2011‒2015) – učesnik.
 2. TR–20013A – Stvaranje i proučavanje novih genotipova voćaka i uvođenje savremenih biotehnologija gajenja i prerade voća (2008‒2010) – učesnik.
 3. TR-6866B – Unapređenje tehnologije gajenja voćaka primenom novih biotehnologija (2005–2007) – učesnik.
Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine
 1. Tehničko-tehnološki modeli intenzivnih zasada voćaka i jačanje ljudskih kapaciteta u funkciji unapređenja voćarske proizvodnje Republike Srbije (2015) – učesnik.
 2. Uvođenje certifikacije u proizvodnju sadnog materijala voćaka (dobijanje osnovnog štoka i zasnivanje matičnjaka sorti i podloga voćnih vrsta) (2005−2006) – učesnik.
Međunarodni projekti
 1. Klonsko in vitro razmnožavanje odabranih sorti Rubus i Prunus spp. ‒ Bilateralna naučno-tehnička saradnja sa Republikom Slovačkom (2015–2016) – rukovodilac.
 2. Primena „droplet” vitrifikacije i „V-cryo-plate“ metode u krioprezervaciji genetičkih resursa roda Prunus ‒ Bilateralna naučno-tehnička saradnja sa Republikom Francuskom (2014‒2015) – rukovodilac.
 3. The sustainable improvement of european berry production, quality and nutritional value in changing environment: strawberries, currants, blackberries, blueberries and raspberries (EUBERRY), FP7 program (Institut za voćarstvo podugovarač sa učesnikom na projektu iz Poljske) (2011–2014) – učesnik.
 4. Assessment of genetic fidelity of in vitro propagated small fruits (Rubus and Vaccinium spp.) ‒ Bilateralni međuvladin program naučno-tehnološke saradnje između Republike Srbije i Republike Slovačke (2012–2013) – učesnik.
 5. In vitro regeneration of highbush blueberry (Vaccinium corymbosum), determination of the genetic variability and development of in vitro transformation protocols ‒ Bilateralni međuvladin program naučno-tehnološke saradnje između Republike Srbije i Republike Slovačke (2008–2010)– učesnik.

Specijalizacije


Crop Research Institute, Prague, The Czech Republic (2012).

Centre IRD de Montpellier, UMR DIADE, Montpellier, France (2010).

Cornell University – Ithaca, New York Agricultural Experiment Station, Geneva, New York, SAD (2004).

Članstvo u naučnim i stručnim asocijacijama


Međunarodna asocijacija evropskih društava za bilјnu biologiju (FESPB).

Društvo za fiziologiju bilјaka Srbije.

Naučno voćarsko društvo Srbije.

Ostale aktivnostiBila je član Upravnog odbora Instistuta za voćarstvo, Čačak (2015-2018).

Član je Naučnog veća Intituta za voćarstvo (2015–2018), a bila je zamenik predsednika Naučnog veća Intituta (2011–2014).

Tehnički urednik i korektor u časopisu Voćarstvo.

Uklјučena je u rad COST 1104 akcije – Sustainable Production of High Quality Cherries for the European Market (2012–2016).

Uklјučena je u rad radne grupe Cryopreservation by the DormantBud Technique.

Bila je uklјučena u rad COST 871 akcije – Cryopreservation of Crop Species in Europe – CryoPlanet (2006–2011).

Bila je korektor 2 publikacije (nacionalne monografije) u izdanju Instituta za voćarsvo: „60 godina Centra za voćarstvo i vinogradarstvo Čačak“, „Sorte voćaka stvorene u Institutu za voćarstvo – Čačak i Nove sorte maline i kupine za tržište svežih plodova i prerađevina“.

Bila je korektor međunarodne monografije „A guide to some in vitro techniques – small fruits“.

Aktivno je učestvovala u radu Sekretarijata Organizacionog odbora dva simpozijuma sa međunarodnim učešćem – I simpozijum o malini SCG sa međunarodnim učešćem (2003) i I simpozijum o šlјivi Srbije sa međunarodnim učešćem (2006), kao i savetovanja Perspektivne sorte i podloge voćaka (2007).

Bila je član Organizacionog odbora međunarodnog Workshopa „The new biotechnology applied in berry fruits“, COST 863 akcije (2009).

Bila je član Programskog odbora II simpozijuma o šlјivi Srbije sa međunarodnim učešćem (2011) i 2nd International Conference on Plant Biology and 21st Symposium of the Serbian Plant Physiology Society (2015).

Izabrane reference
 1. Paunović S., Ružić Đ., Vujović T., Milenković S., Jevremović D. (2007): In vitro production of Plum pox virus-free plums by chemotherapy with ribavirin. Biotechnology and Biotechnological Equipment, 21, 4: 417–421.
 2. Ružić Đ., Vujović T. (2008): The effects of cytokinin types and their concentration on in vitro multiplication of sweet cherry cv Lapins (Prunus cerasus L.). Horticultural Science, 35(1): 12–21.
 3. Vujović T., Ružić Đ., Cerović R., Šurlan Momirović G. (2010): Adventitious regeneration in blackberry (Rubus fruticosus L.) and assessment of genetic stability in regenerants. Plant Growth Regulation, 61(3): 265–275.
 4. Vujović T., Sylvestre I., Ružić Đ., Engelmann F. (2011): Droplet-vitrification of apical shoot tips of Rubus fruticosus L. and Prunus cerasifera Ehrh. Scentia Horticulturae, 130: 222–228.
 5. Vujović T., Cerović R., Ružić Dj. (2012): Ploidy level stability of adventitious shoots of sour cherry ‘Čačanski Rubin’ and Gisela 5 cherry rootstock. Plant Cell Tissue and Organ Culture, 111: 323–333.
 6. Vujović T., Ružić Dj., Cerović R. (2012): In vitro shoot multiplication as influenced by repeated subculturing of shoots of contemporary fruit rootstocks. Horticultural Science (Prague), 39, 3: 101–107.
 7. Ružić Đ., Vujović T., Cerović R. (2013): In vitro conservation of of two plant species (Prunus cerasifera Ehrh. and Rubus fruticosus L.) shoot tips by encapsulation dehydration. Genetika, 45(1): 1–10.
 8. Ružić Dj., Vujović T., Cerović R. (2014): Cryopreservation of cherry rootstock Gisela 5 using vitrification procedure. Horticultural Science (Prague), 41(2): 55–63.
 9. Vujović T., Ružić Đ., Cerović R. (2014): Adventitious organogenesis via intermediate callus formation in representatives of Prunus, Pyrus and Rubus genera. Romanian Biotechnological Letters, 19, 3: 9297–9309.
 10. Ružić Dj., Vujović T., Cerović R. (2015): In vitro conservation of cherry rootstock Gisela 5. Indian Journal of Traditional Knowledge, 14(2): 191–197.