ODELJENJE ZA TEHNOLOGIJU GAJENJA VOĆAKA

Rukovodilac

Dr Svetlana M. Paunović

Saradnici

 • Dr Marijana Pešaković
 • Dr Jelena Tomić
 • Dr Žaklina Karaklajić-Stajić
 • Dr Boris Rilak

Naučno-istraživačka delatnost

 1. Proučavanja relevantnih faktora neophodnih za zasnivanje zasada kontinentalnih vrsta voćaka po savremenom konceptu;
 2. Unapređenje i uvođenje novih biotehnologija u voćarsku proizvodnju;
 3. Proučavanje specifičnosti ishrane voćaka u integralnoj i organskoj proizvodnji;
 4. Utvrđivanje optimalnih načina, rokova i normi za navodnjavanje voćaka;
 5. Proučavanje uticaja načina održavanja zemlјišta, odnosno zastiranja zemlјišta različitim malč materijalima (strugotina, folija i dr.) u cilјu ispitivanja strukture zemlјišta, vodnog i temperaturnog režima, kao i sadržaja hranlјivih materija u zasadima voćaka;
 6. Ispitivanje ekoloških aspekata očuvanja zemlјišta u cilјu sprečavanja degradacije uslovlјene neadekvatnom obradom i primenom hemijskih sredstava;
 7. Ispitivanje uticaja vremena berbe na intenzitet promena kvaliteta ploda tokom čuvanja i skladištenja.

Usluge

Slike