ODELJENJE ZA TEHNOLOGIJU PRERADE VOĆA

Rukovodilac

Dr Branko Popović

Saradnici

 • Dr Olga Mitrović
 • Aleksandra Korićanac, master inž.
 • Mirjana Pajić, tehnički saradnik-laborant

Naučno-istraživačka delatnost

 1. Ispitivanje biohemijskih i tehnoloških karakteristika plodova sorti različitih vrsta voćaka;
 2. Ispitivanje pogodnosti različitih sorti i perspektivnih hibrida voćaka za različite tehnološke postupke prerade;
 3. Ispitivanje kinetike sušenja plodova šlјive;
 4. Utvrđivanje uticaja tehnoloških faktora na hemijski sastav, bioaktivne komponente i senzorne karakteristike sušenog voća;
 5. Ispitivanje uticaja karakteristika voća na prinos, zdravstvenu vrednost i kvalitet voćnih rakija;
 6. Proučavanje uticaja različitih tehnoloških operacija na hemijski sastav i senzorne karakteristike voćnih rakija.

Usluge

 • Analiza pH vrednosti zemljišta
 • Kontrola plodnosti zemljišta (pH, humus, N, P, K, CaCO3)

Slike