TREŠNJA (Prunus avium L.)

Na oplemenjivanju trešnje u Institutu za voćarstvo u Čačku radi se od 1960. godine. Ciljevi oplemenjivanja su stvaranje samooplodnih sorti trešnje krupnih i atraktivnih plodova (mase preko 10 g, različitih boja pokožice), čvrstog mezokarpa, visokog sadržaja rastvorljivih suvih materija, povoljnog odnosa šećera i kiselina, otpornih na pucanje. Željene osobine kod novostvorenih genotipova trešnje su rana, redovna i obilna rodnost, ranije ili kasnije zrenje u odnosu na postojeće sorte, umerena bujnost i kompaktni habitus. One takođe treba da su sitne koštice i visokog randmana, kratke do srednje duge peteljke, pogodne za mehanizovanu berbu i industrijsku preradu, otporne prema prouzrokovačima ekonomski najznačajnijih bolesti i štetočinama, kao i prema nepovoljnim abotičkim činiocima.

Do sada su priznate dve sorte trešnje:

  1. Asenova rana
  2. Čarna