ODELJENJE ZA ZAŠTITU VOĆAKA I SERTIFIKACIJU SADNOG MATERIJALA

Rukovodilac

Dr Darko Jevremović

Saradnici

 • Dr Aleksandar Leposavić
 • Dr Bojana Vasilijević
 • Vera Katanić, master inž.
 • Stefan Kovačević, master inž.

Naučnoistraživačka delatnost

 1. Proučavanje prisustva i geografske rasprostranjenosti virusa voćaka;
 2. Ispitivanje strukture i populacione dinamike predominantnih virusa voćaka;
 3. Proučavanje epidemiologije virusa i razvijanje strategija kontrole patogena;
 4. Karakterizacija i kontrola virusnih bolesti jagodastih vrsta voćaka;
 5. Molekularna karakterizacija mikoza voćaka i ostalog bilja;
 6. Unapređenje postojećih i uvođenje novih molekularnih metoda za detekciju patogena voćaka i ostalog bilja;
 7. Upravlјanje rizicima u proizvodnji sadnog materijala voćaka;
 8. Stvaranje i održavanje izvornog, predosnovnog i osnovnog sadnog materijala voćaka;
 9. Klonska selekcija i sertifikacija sadnog materijala šljive, višnje, maline, kupine, borovnice i ribizle.

Usluge

Odeljenje vrši usluge analize biljnog materijala voćaka i vinove loze primenom seroloških (ELISA) i molekularnih metoda (RT-PCR, IC-RT-PCR, PCR, nested-PCR i Real-time PCR) na prisustvo sledećih patogena:

 • Virusi
  apple stem pitting virus, apple stem grooving virus, apple chlorotic ringspot virus, apple mosaic virus, plum pox virus, prune dwarf virus, prunus necrotic ringspot virus, plum bark necrosis stem pitting associated virus, myrobalan latent ringspot virus, cherry green ring mottle virus, cherry mottle virus, cherry leaf roll virus, tomato ringspot virus, tomato black ring virus, strawberry latent ringspot virus, strawberry mild yellow edge virus, raspberry bushy dwarf virus, raspberry ringspot virus, raspberry leaf blotch emaravirus, raspberry mottle virus, raspberry latent virus, raspberry vein chlorosis virus, raspberry yellow net virus, black raspberry necrosis virus, blueberry leaf mottle virus, blueberry scorch virus, blueberry shock virus, blueberry shoestring virus, blueberry red ringspot virus, blueberry mosaic-associated virus, blueberry latent virus, peach rosette mosaic virus, arabis mosaic virus, cucumber mosaic virus, fig mosaic virus, persimmon cryptic virus; grapevine fanleaf virus, grapevine fleck virus, grapevine leafroll associated virus 1, grapevine leafroll associated virus 3, grapevine leafroll associated virus 6, grapevine leafroll associated virus 7, grapevine virus A, grapevine virus B.
 • Viroidi
  Apple scar skin viroid, Apple dimple fruit viroid, Pear blister canker viroid, Peach latent mosaic viroid.
 • Fitoplazme
  Candidatus Phytoplasma mali’, ‘Candidatus Phytoplasma pyri’, ‘Candidatus Phytoplasma prunorum’, Hazelnut maculatura lineare phytoplasma, ‘Candidatus Phytoplasma rubi’, Grapevine flavescence dorée phytoplasma, Stolbur.

Slike