Javne nabavke

  •  Plan javnih nabavki za 2017. godinu    Preuzmi
  •  Odluka o usvajanju plana javnih nabavki za 2017. godinu    Preuzmi
  •  Plan javnih nabavki za 2016. godinu    Preuzmi
  •  Odluka o usvajanju plana javnih nabavki za 2016. godinu    Preuzmi
  •  Plan javnih nabavki za 2015. godinu    Preuzmi
  •  Odluka o usvajanju plana javnih nabavki za 2015. godinu    Preuzmi
  •  Odluka o izmeni plana za 2015. godinu    Preuzmi

Javna nabavka usluga osiguranja 05-17

Dokumentacija:

1. Poziv za podnošenje ponuda 05-17.pdf  Preuzmi

2. Konkursna dokumentacija 05-17.pdf  Preuzmi

3. Odluka o dodeli ugovora 05-17.pdf  Preuzmi

4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru 05-17.pdf  Preuzmi


Nabavka sredstava za zaštitu bilja-pesticidi 04/17

Dokumentacija:

1. Poziv za podnosenje ponuda 04-17.doc  Preuzmi

2. Konkursna dokumentacija 04-17.docx  Preuzmi

3. Pojašnjenje konkursne dokumentacije 04-17.docx  Preuzmi

4. Odluka o dodeli ugovora 04-17.pdf  Preuzmi

5. Obaveštenje o zaključenom ugovoru 04-17.pdf  Preuzmi


Nabavka mineralnih đubriva 03/17

Dokumentacija:

1. Poziv za podnošenje ponuda 03-17.doc  Preuzmi

2. Konkursna dokumentacija 03-17.doc  Preuzmi

3. Izmena konkursne dokumentacije 03-17.docx  Preuzmi

4. Obaveštenje 03-17.pdf  Preuzmi

5. Odluka o dodeli ugovora 03-17.pdf  Preuzmi


Nabavka pogonskog goriva 02/17

Dokumentacija:

1. Poziv za podnošenje ponuda 02-17.doc  Preuzmi

2. Konkursna dokumentacija 02-17.docx  Preuzmi

3. Izmena konkursne dokumentacije 02-17.docx  Preuzmi

4. Obaveštenje 02-17.pdf  Preuzmi

5. Obavestenje o zaključenom ugovoru 02-17.pdf  Preuzmi


Nabavka električne energije 01/17

Dokumentacija:

1. Poziv za podnošenje ponuda 01-17.docx  Preuzmi

2. Konkursna dokumentacija 01-17.docx  Preuzmi

3. Odluka o dodeli ugovora 01-17.pdf  Preuzmi

4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru 01-17.pdf  Preuzmi


Javna nabavka broj 04/2016 - nabavka vegetativnih i generativnih podloga

Dokumentacija:

1. Poziv za podnošenje ponuda 04-16.doc  Preuzmi

2. Konkursna dokumentacija 04-16.doc  Preuzmi

3. Odluka o dodeli ugovora 4-2016.pdf  Preuzmi

4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru 04-16.pdf  Preuzmi

5. Obaveštenje o zaključenom ugovoru 04-2-16.doc  Preuzmi


Javna nabavka 03/16 - nabavka sredstava za zaštitu bilja-pesticidi

Dokumentacija:

1. Poziv za podnošenje ponuda 03-16.doc  Preuzmi

2. Konkursna dokumentacija 03-16.docx  Preuzmi

3. Odluka o dodeli ugovora 03-16.pdf  Preuzmi

4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru 03-16.doc  Preuzmi


Javna nabavka 02/16 - nabavka električne energije

Dokumentacija:

1. Poziv za podnošenje ponuda 02-16.docx  Preuzmi

2. Konkursna dokumentacija 02-16.docx  Preuzmi

3. Odluka o dodeli ugovora 02-16.pdf  Preuzmi

4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru 02-16.doc  Preuzmi


Javna nabavka 01/16 - nabavka pogonskog goriva

Dokumentacija:

1. Poziv za podnošenje ponuda 01-16.doc  Preuzmi

2. Konkursna dokumentacija 01-16.docx  Preuzmi

3. Odluka o dodeli ugovora 01-16.pdf  Preuzmi

4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru 01-16.pdf  Preuzmi


Javna nabavka 10/2015 - mineralna đubriva

Dokumentacija:

1. poziv za podnošenje ponude 10-15.doc  Preuzmi

2. konkursna dokumentacija 10-15.doc  Preuzmi

3. odluka o dodeli ugovora 10-2015.pdf  Preuzmi

4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru 10-15.pdf  Preuzmi


Javna nabavka 9/2015 - vegetativne i generativne podloge

Dokumentacija:

1. poziv za podnošenje ponude 9-15.doc  Preuzmi

2. konkursna dokumentacija 9-15.doc  Preuzmi

3. odluka o dodeli ugovora 9-2015.pdf  Preuzmi

4. odluka o obustavi postupka 9-2015.pdf  Preuzmi

5. Obaveštenje o zaključenim ugovorima 9-2015.pdf  Preuzmi


Javna nabavka 08/2015 - protivgradna mreža sa pratećom opremom

Dokumentacija:

1. poziv za podnosenje ponude 8-2015.pdf  Preuzmi

2. konkursna dokumentacija 8-2015.pdf  Preuzmi

3. Obaveštenje o zaključenom ugovoru 8-2015.pdf  Preuzmi


Javna nabavka broj 7/2015 - kratkoročni bankarski kredit

Dokumentacija:

1. poziv za podnošenje ponude 7-2015.pdf  Preuzmi

2. obaveštenje o zaključenom ugovoru 7-2015.doc  Preuzmi

3. konkursna dokumentacija 7-2015.pdf  Preuzmi


Javna nabavka broj 6/2015 - protivgradna mreža sa pratećom opremom

Dokumentacija:

1. poziv za podnošenje ponude 6-2015.pdf  Preuzmi

2. konkursna dokumentacija 6-2015.doc  Preuzmi

3. odluka o dodeli ugovora 6-2015.pdf  Preuzmi


Javna nabavka broj 5/2015 - osiguranje sadnica na objektima Čačak, Atenica, Ljubić, Preljina i Mrčajevci

Dokumentacija:

1. poziv za podnošenje ponude 5-2015.pdf  Preuzmi

2. konkursna dokumentacija 5-2015.doc  Preuzmi

3. obaveštenje o zaključenom ugovoru 5-2015.pdf  Preuzmi


Javna nabavka broj 4/2015 - nabavka vegetativnih i generativnih podloga, kalem pupoljaka i semena

Dokumentacija:

1. poziv za podnošenje ponude 4-2015.doc  Preuzmi

2. konkursna dokumentacija 4-2014.doc  Preuzmi

3. obaveštenje o zaključenom ugovoru 4-2015.pdf  Preuzmi


Javna nabavka broj 3/2015 - nabavka prirodnog gasa

Dokumentacija:

1. poziv za podnošenje ponude 3-2015.doc  Preuzmi

2. konkursna dokumentacija 3-2015.doc  Preuzmi

3. odluka o obustavi.pdf  Preuzmi


Javna nabavka broj 2/2015 - nabavka sredstava za zaštitu bilja - pesticida

Dokumentacija:

1. poziv za podnošenje ponude 2-2015.doc  Preuzmi

2. konkursna dokumentacija 2-2015.doc  Preuzmi

3. obaveštenje o zaključenom ugovoru 2-2015.pdf  Preuzmi


Javna nabavka broj 1/2015 - nabavka nafte, benzina, auto gasa i ulja

Dokumentacija:

1. poziv za podnošenje ponude 1-2015.doc  Preuzmi

2. konkursna dokumentacija 1-2015.doc  Preuzmi

3. obaveštenje o zaključenom ugovoru 1-2015.pdf  Preuzmi


Javna nabavka broj 1/OP-2015 - nabavka električne energije

Dokumentacija:

1. poziv za podnošenje ponude 1-op-2015.doc  Preuzmi

2. konkursna dokumentacija 1-op-2015.doc  Preuzmi

3. obaveštenje o zaključenom ugovoru 1-op-2015.pdf  Preuzmi