USLUGE

Konsalting

 • Izrada projekata za podizanje voćnjaka
 • Stručna podrška za zasnivanje voćnjaka
 • Stručna podrška za primenu tehnologije gajenja
 • Stručno vodenje proizvodnje
 • Ekspertize iz oblasti voćarstva
 • Veštačenja iz oblasti voćarstva
 • Predavanja

Usluge hemijske laboratorije

U hemijskoj laboratoriji vrše se usluge analize zemljišta.

 • Analiza pH vrednosti zemljišta u KCl i H2O
 • Odredivanje sadržaja humusa
 • Odredivanje sadržaja kalcijum karbonata (CaCO3)
 • Odredivanje ukupnog azota (N)
 • Odredivanje lako pristupačnog fosfora (P2O5)
 • Odredivanje lako pristupačnog kalijuma (K2O)
Kako uzeti uzorak zemljišta za analizu? Pogledajte

Usluge virusološke laboratorije

U virusološkoj laboratoriji vrše se usluge analize biljnog materijala voćaka i vinove loze primenom seroloških (ELISA) i molekularnih metoda (RT-PCR, IC-RT-PCR, PCR, nested-PCR i Real-time PCR) na prisustvo sledećih patogena:

 • Virusi
  Apple stem pitting virus, Apple stem grooving virus, Apple chlorotic ringspot virus, Apple mosaic virus, Plum pox virus, Prune dwarf virus, Prunus necrotic ringspot virus, Plum bark necrosis stem pitting associated virus, Myrobalan latent ringspot virus, Cherry green ring mottle virus, Cherry mottle virus, Cherry leaf roll virus, Tomato ringspot virus, Tomato black ring virus, Strawberry latent ringspot virus, Strawberry mild yellow edge virus, Raspberry bushy dwarf virus, Raspberry ringspot virus, Raspberry leaf blotch virus, Raspberry mottle virus, Raspberry latent virus, Raspberry vein chlorosis virus, Raspberry yellow net virus, Black raspberry necrosis virus, Blueberry leaf mottle virus, Blueberry scorch virus, Blueberry shock virus, Blueberry shoestring virus, Blueberry red ringspot virus, Blueberry mosaic associated virus, Peach rosette mosaic virus, Arabis mosaic virus, Cucumber mosaic virus, Grapevine fanleaf virus, Grapevine fleck virus, Grapevine leafroll associated virus 1, Grapevine leafroll associated virus 3, Grapevine leafroll associated virus 6, Grapevine leafroll associated virus 7, Grapevine virus A, Grapevine virus B, Fig mosaic virus.
 • Viroidi
  Apple scar skin viroid, Apple dimple fruit viroid, Pear blister canker viroid, Peach latent mosaic viroid.
 • Fitoplazme
  Candidatus Phytoplasma mali’, ‘Candidatus Phytoplasma pyri’, ‘Candidatus Phytoplasma prunorum’, Hazelnut maculatura lineare phytoplasma, ‘Candidatus Phytoplasma rubi’, Grapevine flavescence dorée phytoplasma, Stolbur.

Intelektualne usluge

 • Obuka za determinaciju ACS1, ACO1 i ETR genotipa jabuke
 • Obuka za rad na mikroskopu Olympus BX61
 • Obuka za mikropropagaciju i adventivnu organogenezu
 • Obuka za krioprezervaciju
 • Obuka za ispitivanje mikrobiološke aktivnosti zemljišta
 • Obuka za izvodenje seroloških i molekularnih metoda detekcije patogena
 • Obuka za rad na tečnom hromatografu

Saveti

 • Pružanje savetodavnih usluga u oblasti voćarstva