ODELJENJE ZA FIZIOLOGIJU VOĆAKA

Rukovodilac

-

Saradnici

  • Dr Tatjana Vujović
  • Tatjana Anđelić, master biolog
  • Marija Ranđić, tehnički saradnik-laborant

Naučno-istraživačka delatnost

  1. Mikropropagacija in vitro (optimizacija faza inicijacije kultura, multiplikacije, ožilјavanja i aklimatizacije/adaptacije) predstavnika rodova Prunus, Malus, Pyrus, Rubus i Vaccinium;
  2. Ispitivanje uticaja vrste i koncentracije citokinina i auksina na indukciju adventivne organogeneze iz listova in vitro razmnoženih izdanaka predstavnika rodova Prunus, Pyrus i Rubus;
  3. Ispitivanje genetičke stabilnosti genotipova predstavnika rodova Prunus, Malus, Pyrus i Rubus razmnoženih u in vitro uslovima putem determinacije broja hromozoma (svetlosna mikroskopija), „flow cytometry“ analize relativnog sadržaja DNK i elektroforetske analize solubilnih izoperoksidaza;
  4. Srednje dugo čuvanje in vitro izdanaka predstavnika rodova Prunus i Rubus na hladnom primenom tehnike „Cold storage“ (+5°C);
  5. Dugo čuvanje ‒ krioprezervacija/kriokonzervacija vrhova in vitro izdanaka predstavnika rodova Prunus, Malus, Fragaria i Rubus primenom tehnika inkapsulacija dehidracija, vitrifikacija, „droplet“ vitrifikacija i „V“ i „D cryo-plate“.

Usluge

Slike