OTVORENA NAUKAInstitut za voćarstvo je u skladu sa dokumentom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije
„Platforma za otvorenu nauku“ omogućio otvoreni pristup naučnim publikacijama kroz repozitorijum.

Otvorena nauka podrazumeva realizaciju četiri cilјa:

1. Otvoreni pristup naučnoj literaturi,
2. Dostupnost podataka prikuplјenih u naučnim istraživanjima,
3. Transparentnost naučne komunikacije i metodologije,
4. Razvoj digitalne infrastrukture koja omogućava ostvarivanje prethodno navedenih cilјeva.

Realizacija ovih cilјeva treba da doprinese većoj vidlјivosti naučnih rezultata, većoj povezanosti između nauke i privrede, odnosno društva u celini, kao i razvoju novih istraživanja.
Cilјevi otvorene nauke realizuju se uz punu zaštitu etičkih normi, autorskih prava i prava intelektualne svojine.

Otvorena nauka realizuje se kroz:

1. Otvoreni pristup naučnim publikacijama, i
2. Otvoreni pristup primarnim podacima.

Pravilnik o otvorenoj nauci u Institutu za voćarstvo, Čačak:  Preuzmite