Sanja Radičević

Sanja Radičević
Dr Sanja Radičević
Viši naučni saradnik

Funkcija: Istraživač u Odeljenu za pomologiju i oplemenjivanje voćaka

Naučno zvanje: Viši naučni saradnik

Znanje jezika: Engleski jezik

ORCID: 0000-0003-0806-5813

eNAUKA: Profil

Email:  E-mail

INFORMACIJE:

Obrazovanje

Doktor biotehničkih nauka. Univerzitet u Beogradu - Poljoprivredni fakultet, 2013.

Magistar biotehničkih nauka (oblast agronomskih nauka – pomologija). Univerzitet u Kragujevcu - Agronomski fakultet u Čačku, 2006.

Diplomirani inženjer agronomije. Univerzitet u Kragujevcu - Agronomski fakultet u Čačku, 1998.

Istraživačka interesovanja

Genetika i oplemenjivanje voćaka.

Reproduktivna biologija voćaka (fluorescentno-mikroskopska metoda).

Biološko-pomološka evaluacija genotipova voćaka.

Genetički resursi voćaka.

Projekti u poslednjih 10 godina

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
  1. TR–31064 – Stvaranje i očuvanje genetičkog potencijala kontinentalnih vrsta voćaka (2011‒2015) – učesnik.
  2. TR–20013A – Stvaranje i proučavanje novih genotipova voćaka i uvođenje savremenih biotehnologija gajenja i prerade voća (2008‒2010) – učesnik.
  3. TR–6882B ‒ Stvaranje, odabiranje i proučavanje genotipova voćaka bolјih biološko-privrednih osobina (2005–2007/08) – učesnik.
  4. TR-6866B ‒ Unapređenje tehnologije gajenja voćaka primenom novih biotehnologija (2005–2007) – učesnik.
Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine
  1. Tehničko-tehnološki modeli intenzivnih zasada voćaka i jačanje ljudskih kapaciteta u funkciji unapređenja voćarske proizvodnje Republike Srbije (2015) – učesnik.
  2. Klonska selekcija autohtonih sorti šljive (Prunus domestica L.) i višnje (Prunus cerasus L.) i ispitivanja autohtonih sorti jabuke (Malus domestica Borkh.) dobrih skladišnih sposobnosti (2005−2006) – učesnik.
Međunarodni projekti
  1. COST Action 1104 – Sustainable production of high-quality cherries for the European market, WG1: Genetic resources abd Breeding, Genetics and Genomics“ (2012–2016) – učesnik.
  2. The application of microbiological preparations for the purpose of reducing the damage induced by late spring frost in generative organs of fruits – Bilateralni projekat sa Republikom Mađarskom (2010‒2011) – učesnik.
  3. Demonstration of new fruit varieties – realizovan u saradnji Instituta za voćarstvo, Čačak i DLV Agroconsult BV, Wageningen, pod pokrovitelјstvom ambasade Kralјevine Holandije (2005–2007) – rukovodilac projekta na nivou Instituta.

Specijalizacije

Heilongjiang Academy of Agricultural Sciences (HAAS), Harbin, China (2010).

Cornell University – Ithaca, New York Agricultural Experiment Station, Geneva, New York, USA (2003).

Članstvo u naučnim i stručnim asocijacijama

Naučno voćarsko društvo Srbije.

Društvo genetičara Srbije.

Ostale aktivnosti

Član Naučnog veća Instituta za voćarstvo, Čačak.

Član Komisije za priznavanje sorti i podloga koštičavih vrsta voćaka Ministarstva polјoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije (od 2004. godine).

Član Organizacionog odbora 14. kongresa voćara i vinogradara Srbije sa međunarodnim učešćem (2012).

Član Organizacionih odbora I (2006) i II (2011) simpozijuma o šlјivi Srbije sa međunarodnim učešćem.