Nazad

Čačanska rana


Nastala je ukrštanjem sorti Vangenhajmova (Wangenheims Frühzwetsche) i Požegača. Hibridizacija je sprovedena 1961. godine, a za sortu je priznata 1975. godine. Selekcionari su dr Staniša A. Paunović, dr Milisav Gavrilović i dr Petar Mišić.


Stablo je bujno do vrlo bujno. Krošnja je retka i piramidalna. Grančice su dobro garnirane cvetnim pupoljcima. Rađa na jednogodišnjim grančicama i majskim kiticama. Cvetni pupoljci sadrže prosečno 1,6 cvetova. List je srednje krupan do krupan, ovalnog oblika. Peteljka je srednje dužine sa 2-3 žlezde na oko 0,5 cm od osnove lista. Cvet je krupan, sa dobro razvijenim cvetnim elementima. Po vremenu cvetanja spada u grupu srednje ranih sorti. Cveta istovremeno sa Čačanskom lepoticom, Čačanskom rodnom i Rut geršteterom (Ruth Gerstteter). Samobesplodna je sorta. Oprašivači su Čačanska lepotica, Rut geršteter (Ruth Gerstetter), Stenlej (Stanley) i dr. Rodnost varira po godinama i lokalitetima od slabe do obilne. Srednje je osetljiva prema prouzrokovačima plamenjače (Polystigma rubrum Pers.) i rđe (Puccinia pruni spinosae Diet.) šljive, a praktično otporna prema prouzrokovaču truleži ploda i cveta (Monilinia laxa Aderh et Ruhl.). Tolerantna je prema virusu šarke šljive (Plum pox virus). Na slabo bujnim podlogama ranije prorodi, a ispoljava dobru kompatibilnost sa sejancem dženarike, kao i sa slabije bujnim podlogama.


Plod je srednjekrupan do krupan (36-40 g), a može dostići i 80 g, zavisno od visine prinosa. Dimenzije ploda su: visina - 45,0 mm, širina - 37,0 mm i debljina - 36,5 mm. Oblika je izduženojajastog. Šav je slabo izražen, deli plod na približno jednake delove. Pokožica je tanka, ljubičasto plava, sa sunčane strane tamnoplava, sa izraženim pepeljkom. Meso je žuto, sočno, srednje čvrstine, slatko-nakiselo, aromatično. Sadrži 8,71% ukupnih šećera, 0,98% kiselina i 14,8% rastvorljivih suvih materija. Zreli plodovi lako opadaju. Koštica je relativno krupna, izduženo ovalna, zaobljena na krajevima. Odvaja se od mesa. Dimenzije koštice su: visina - 26,0 mm, širina - 15,5 mm i debljina - 10,0 mm. Masa je 1,9 g.


Sazreva rano, 7-8 dana posle Rut gerštetera, tj. krajem juna ili početkom jula. U punoj zrelosti ne može se dugo čuvati. Transportabilnost je dobra, mada zreli plodovi slabije podnose transport.


Rana stona sorta odličnog kvaliteta. Saditi je na manjim površinama u pogodnim ekološkim uslovima vinogradske zone. Kalemiti je na slabije bujnim podlogama (St. Julien, GF 655.2). Gaji se u mnogim zemljama u okruženju, pa čak i na Novom Zelandu.

Galerija