Nazad

45/7


Nastala je 1959. godine. Selekcioneri su prof. dr. Petar D. Mišić, Vojin Ž. Bugarčić i dr Milomir B. Tešić. Roditelji su Talisman (Talisman) i Macherauches Frühernte. Priznata je 1966. godine za novu sortu kao prva jugoslovenska sorta voća uopšte.


Jednorodna je, vrlo bujna sorta sa velikom produkcijom živića. Odlikuje se ranim kretanjem vegetacije. Cveta srednjerano. Poseduje visok rodni potencijal. Manje je osetljiva prema pegavosti lišća (prouzrokovač Mycosphaerella fragariae (Tul.) Lindau), a otporna je prema suši i mrazu.


Plod je srednjekrupan, izduženokupast. Crvene je boje. Meso ploda je čvrsto, ružičasto, sa vrlo malom šupljinom. Ukusa je slatko-nakiselog, veoma aromatično. Sadrži 4,60% šećera, 1,24% kiselina i 58,6 mg askorbinske kiseline.


Sazreva rano. Dobre je transportabilnosti.


Pokazala je dobre rezultate kao rana, rodna i kvalitetna sorta za upotrebu u svežem stanju, smrzavanje i preradu. Zbog ranostasnosti, rodnog potencijala i aromatičnosti plodova zaslužuje pažnju i kao roditelj u procesu oplemenjivanja.

Galerija