Nazad

Anđelija


Stvorena je ukrštanjem sorti Starkrimson (Starkrimson) i Šarena julska (Colorée de Juillet). Za sortu je priznata 2014. godine. Selekcionari su prof. dr Mihailo Nikolić i prof. dr Asen Stančević.


Sorta Anđelija se u poređenju sa standardnom sortom Starkrimson odlikuje manje bujnim stablom i krunom koja je široka i otvorena. Letorasti su kratki, smeđe-crveno obojeni sa sunčane strane. Generativni pupoljci su srednje krupni, kratko zašiljenog oblika. List je dugačak sa kratkom lisnom drškom i oštrog položaja (30–60°) u odnosu na letorast. Anđelija cveta tokom druge dekade aprila. Cvet je srednje krupan sa kratkom cvetnom drškom i kruničnim listićima koji se ne preklapaju.


Plod je krupan (prosečne mase 182 g), pravilne kruškolike forme (prosečne visine 86 mm i širine 64 mm). Otvor na mestu čašice je srednje dubine, a ivica otvora na mestu čašice je ujednačena. Peteljka je duga, tanka i blago zakrivljena. Pokožica ploda je tamno crvene boje, koja u punoj zrelosti prelazi u karmin crvenu boju. Meso ploda je krem belo, sočno, izvanrednog ukusa (slično sorti Vilijamovka). U poređenju sa sortom standard, više vrednosti parametara biohemijskog sastava ploda (sadržaj rastvorljivih suvih materija – 13,70%; sadržaj ukupnih kiselina i šećera – 8,83% i 0,13%) sorte Anđelija ukazuju na bolji kvalitet.


Sazreva u drugoj dekadi avgusta, 4–5 dana ranije u odnosu na sortu Starkrimson.


Dosadašnja ispitivanja proizvodno upotrebnih osobina nove sorte Anđelija ukazuju da zaslužujemesto u komercijalnim zasadima kruške, kako u Srbiji, tako i u drugim zemljama, posebno imajući u vidu atraktivan izgled i vrhunski kvalitet ploda.

Galerija