Tatjana Anđelić (Marjanović)

Tatjana Marjanović
Tatjana Anđelić (Marjanović)
Istraživač saradnik

Funkcija: Istraživač u Odeljenju za fiziologiju voćaka

Naučno zvanje: Istraživač saradnik

Znanje jezika: Engleski jezik

ORCID: 0000-0001-6608-7071

Email:  E-mail

INFORMACIJE:

Obrazovanje


Student doktorskih studija (druga godina), Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet, 2017.

Master biolog, Univerzitet u Kragujevcu - Prirodno-matematički fakultet, 2015.

Diplomirani biolog, Univerzitet u Kragujevcu - Prirodno-matematički fakultet, 2014.

Istraživačka interesovanja


Mikropropagacija kontinentalnih vrsta voćaka.

Krioprezervacija.

Evaluacija genotipova sitnog voća dobijenih kulturom tkiva.

Projekti u poslednjih 10 godina

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
  1. TR–31064 – Stvaranje i očuvanje genetičkog potencijala kontinentalnih vrsta voćaka (2011‒) – učesnik.
Izabrane reference
  1. Marjanović T., Vujović T., Đorđević M., Vranić D. (2019): Micropropagation of Cherry Rootstock Gisela 5. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 22, 1: 211‒227.
  2. Tomić J., Marjanović T., Paunović S. M., Karaklajić- Stajić Ž., Pešaković M., Štampar F., Jakopič J. (2019): Primary metabolites in fruit of currants from Western Serbia. 1st International Symposium ‘Modern Trends in Agricultural Production and Environmental Protectionʼ, 299‒307.
  3. Vujović T., Ružić Đ., Marjanović T., Cerović R. (2018): Cryopreservation of apple. Book of Abstracts of 3rd International Conference on Plant Biology and 22nd SPPS Meeting, Belgrade (Republic of Serbia), 97.
  4. Vujović T., Cerović R., Ružić Đ., Marjanović T. (2018): An assessment of genetic integrity of in vitro shoots of Pyrodwarf pear rootstock. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 21, 4: 166–182.
  5. Vujovic T., Ruzic Dj., Marjanovic T. (2018): In vitro propagation of new vegetative plum rootstocks. Proceedings of the XXIII Conference on Biotechnology with International Participation, Cacak (Republic of Serbia), 23: 197–202.
  6. Vujović T., Cerović R., Ružić Đ., Marjanović T. (2018): An assessment of genetic integrity of in vitro shoots of Pyrodwarf pear rootstock. Book of Summaries of 21st International Scientific Conference ‘EcoMountain – 2018’ on theme: ‘Ecological Issues of Mountain Agriculture’, Troyan (Republic of Bulgaria), 155–155.
  7. Vujović T., Marjanović T., Ružić Đ., Glišić I. (2018): In vitro propagation of plum rootstocks. Journal of Pomology, 52(203-204), 91‒97.