Vera Katanić

Vera Katanić
Vera Katanić
Istraživač pripravnik

Funkcija: Istraživač u Odeljenju za zaštitu voćaka i sertifikaciju sadnog materijala

Naučno zvanje: Istraživač pripravnik

Znanje jezika: Engleski jezik

ORCID: 0000-0002-4041-2419

Email:  E-mail