Žaklina Karaklajić-Stajić


Žaklina Karaklajić-Stajić
Dr Žaklina Karaklajić-Stajić
Naučni-saradnik

Funkcija: Istraživač u Odeljenju za tehnologiju gajenja voćaka

Naučno zvanje: Naučni saradnik

Znanje jezika: Engleski jezik

ORCID: 0000-0001-6541-6339

Email:  E-mail

INFORMACIJE:

Obrazovanje


Doktor biotehničkih nauka. Univerzitet u Beogradu - Poljoprivredni fakultet, 2016.


Magistar biotehničkih nauka (Pomologija). Univerzitet u Kragujevcu - Agronomski fakultet u Čačku, 2010.

Diplomirani agronom (opšti smer). Univerzitet u Kragujevcu - Agronomski fakultet u Čačku, 1999.

Istraživačka interesovanja


Tehnologija gajenja kupine, kao i ostalih kontinentalnih vrsta voćaka.

Identifikacija i kvantifikacija individualnih fenolnih jedinjenja u plodu jagodastih vrsta voćaka.

Projekti u poslednjih 10 godina

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 1. TR–31093 – Uticaj sorte i uslova gajenja na sadržaj bioaktivnih komponenti jagodastog i koštičavog voća i dobijanje biološki vrednih proizvoda pobolјšanim i novim tehnologijama (2011‒2014) – učesnik.
 2. TR–20013A – Stvaranje i proučavanje novih genotipova voćaka i uvođenje savremenih biotehnologija gajenja i prerade voća (2008‒2010) – učesnik.
 3. TR–6866B – Unapređenje tehnologije gajenja voćaka primenom novih biotehnologija (2005‒2007) – učesnik.
Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine
 1. Tehničko-tehnološki modeli intenzivnih zasada voćaka i jačanje ljudskih kapaciteta u funkciji unapređenja voćarske proizvodnje Republike Srbije (2015) – učesnik.
Međunarodni projekti
 1. The sustainable improvement of European berry production, quality and nutritional value in changing environment: strawberries, currants, blackberries, blueberries and raspberries – EUBerry (FP7 project – Fruit Research Institute, Čačak is subcontractor with Polish partner on the project, 2011–2013) – učesnik.

Specijalizacije


Bundessortenamt, Federal Office of Plant Varieties, Testing station Wurzen, Germany (2010).

Wageningen University, Netherlands (2013).

Ostale aktivnosti


Ispitivanje različitosti, uniformnosti i stabilnosti genotipova (DUS testovi) u postupku priznavanja i zaštite novih sorti kontinentalnih vrsta voćaka, prema uputstvu koje je propisala Međunarodna unija za zaštitu novih sorti bilјa (UPOV - International Union for the Protection of New Varieties of Plants).

Izabrane reference
 1. Pešaković M., Karaklajić-Stajić Ž., Milenković S.N., Mitrović O. (2013): Biofertilizer affecting yield related characteristics of strawberry (Fragaria x ananassa Duch.) and soil micro-organisms. Scientia Horticulturae, 150: 238–243.
 2. Karaklajić-Stajić Ž., Glišić I.S., Ružić Đ., Vujović T., Pešaković M. (2012): Microelements content in leaves of raspberry cv. Willamette as affected by foliar nutrition and substrates. Horticultural Science, 39, 2: 67–73.
 3. Karaklajić-Stajić Ž., Ružić Đ., Milošević T., Pešaković M., Miletić R. (2013): Macronutients content in leaves of red raspberry ‘Willamette’ as affected by fertilization and substrate. Proceedings of the Second Balkan Symposium on Fruit Growing, Pitesti, Romania, Acta Horticulturae, 981: 607–612.
 4. Karaklajić-Stajić Ž., Milošević T., Ružić Đ., Glišić I.S., Luković J. (2012): Vegetative potential of plants of raspberry ‘Willamette’ grown on different growing media and treated with different foliar fertilizers. Proceedings of X International Rubus & Ribes Symposium, Zlatibor, Serbia, Acta Horticulture, 946: 391–396.
 5. Karaklajić-Stajić Ž., Glišić I.S., Marić S., Lukić M., Mitrović O. (2014): Julijana - nova sorta kruške stvorena u Institutu za voćarstvo u Čačku. Voćarstvo, 48, 187/188: 73–79.
 6. Karaklajić-Stajić Ž., Paunović S., Glišić I.S., Pešaković M. (2014): Impact of application of the Bioplant organic fertilizer on biological-productive traits of newer blackberry cultivars. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 17, 6: 1495–1509.
 7. Karaklajić-Stajić Ž., Glišić I.S., Mitrović O., Luković J. (2013): Pomological and chemical properties of primocane fruiting red raspberry cultivars. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans 16, 1: 230–243.
 8. Karaklajić-Stajić Ž., Ružić Đ., Glišić I.S., Vujović T., Leposavić A. (2012): Influence of foliar nutrition on mineral composition of Willamette raspberry leaves. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 15, 3: 665–677.
 9. Karaklajić-Stajić Ž., Glišić I.S., Ružić Đ., Mitrović M. (2005): Razmnožavanje crvene maline korenovim reznicama sa jednim adventivnim pupolјkom. Najbolјe plasirana inovacija u konkurenciji pravnih lica izvan finala takmičenja ‘Najbolјa tehnološka inovacija 2005’ u organizaciji Ministrastva za nauku i zaštitu životne sredine, Univerziteta u Novom Sadu i Privredne komore Srbije, biznis plan 1–31.