CRNA RIBIZLA (Ribes nigrum L.)

Planska hibridizacija i stvaranje novih sorti je započeto 1982. godine. Selekcioni program kod crne ribizle je zasnovan na stvaranju sorata pogodnih za mehanizovanu berbu, koje imaju stabilne i visoke prinose i izraženu otpornost na najznačajnije bolesti i štetočine.

Do danas je priznata 1 sorta crne ribizle:

  1. Čačanska crna